• Thư chung gồm 205 chữ ký đã được gửi ra   Mạch Sống, ngày 11 tháng 5, 2022 http://machsongmedia.org   Bức thư chung, với 57 tổ chức và 138 cá nhân ký tên, đã được gửi cho Tổng Thống Joseph Biden và các giới chức liên quan của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ngày 9 tháng 5 vừa qua. Bức thư kêu gọi Tổng Thống Hoa Kỳ hãy nêu quan tâm khi gặp Thủ Tướng Phạm Minh Chính tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Hoa Kỳ - ASEAN về tình trạng ngôn ngữ hận...

Hãy ủng hộ

Support our causes

Mach Song Media is a non-profit that promotes International Advocacy, Helping Refugees, and Building Civil Society. We're a non-profit and rely on community support to continue our mission of helping build a butter world.

Help Today

Giới thiệu một số trang web