Thời gian: lúc 10am – 12:45pm trong 2 ngày 29 & 30 tháng 11, 2021 Thứ hai và thứ ba tới đây sẽ là buổi hội luận về Việt Nam trong khuôn khổ của Hội Nghị Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin Khu Vực Đông Nam Á, lần VII. Mục tiêu của hội luận là đi tìm phương án phục hưng Đạo Cao Đài sau hơn 4 thập niên bị bức hại. Buổi hội luận được chia thành 4 tham luận đoàn với nội dung vừa bao quát vừa chuyên sâu. Xin xem bảng tóm tắt nội dung ở cuối thông...

Chủ Đề: Đạo Cao Đài – Thách Đố và Triển Vọng Thời gian: lúc 10am – 12:45pm trong 2 ngày 29 & 30 tháng 11, 2021 Trong khuôn khổ của Hội Nghị về Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin Khu Vực Đông Nam Á lần VII, phần hội luận liên quan đến Việt Nam năm nay sẽ tập trung vào Đạo Cao Đài như trường hợp tiêu biểu về chính sách đàn áp tôn giáo của nhà nước và nỗ lực bảo vệ đức tin của một cộng đồng tôn giáo bị bách hại. Cuộc hội luận bao gồm 2 buổi trong...

Hãy ủng hộ

Support our causes

Mach Song Media is a non-profit that promotes International Advocacy, Helping Refugees, and Building Civil Society. We're a non-profit and rely on community support to continue our mission of helping build a butter world.

Help Today

Giới thiệu một số trang web