Mạch Sống, ngày 14 tháng 10, 2021 http://machsongmedia.org PHẦN 1: CÁC QUY ĐỊNH CHUNG Những năm gần đây, hoạt động xuất khẩu lao động ngày càng lộ rõ bản chất của các mẫu quảng cáo đổi đời với chi phí thấp. Vì tin tưởng vào những lời dụ dỗ mà nhiều người đã trở thành nạn nhân của tình trạng lao động cưỡng bức và nạn buôn người, thậm chí có người đã không thể sống sót để trở về. Do đó, nhận biết được các điều kiện để đi làm việc ở nước ngoài...

BPSOS tiếp tục giải cứu thêm nạn nhân Mạch Sống, ngày 13 tháng 10, 2021 http://machsongmedia.org Hôm nay, thêm 3 nạn nhân trong số hồ sơ do BPSOS can thiệp đã lên đường hồi hương từ trung tâm bảo trợ xã hội SAKAN ở thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út. Nhà nước Việt Nam đã thuê bao chuyến bay của hãng Bamboo Airline để chở khoảng 290 nữ lao động về nước. Tất cả đều làm công việc gia nhân tại tư gia cho các chủ Ả Rập. “Chúng tôi hoan nghênh việc...

15,000 chỗ dành riêng cho vùng Đông Á Cách kiểm chứng tin sai của RFA Mạch Sống, ngày 8 tháng 10, 2021 http://machsongmedia.org Giữ lời hứa khi tranh cử, hôm nay Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden công bố đỉnh số 125,000 chỗ định cư tị nạn cho tài khoá 2022. “Chúng tôi hoan nghênh quyết định này của Hành Pháp Biden”, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, nói. “Việc công bố ngay đầu tài khoá sẽ cho phép Quốc Hội sớm thông...

Hãy ủng hộ

Support our causes

Mach Song Media is a non-profit that promotes International Advocacy, Helping Refugees, and Building Civil Society. We're a non-profit and rely on community support to continue our mission of helping build a butter world.

Help Today

Giới thiệu một số trang web