Chương Trình Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản (Chương Trình VPRP) Thông Cáo Báo Chí Sau bước tiến dài, kế hoạch cho năm 2020 - 2021 Hai Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ có quyền lực và thẩm quyền vừa gửi văn thư chính thức yêu cầu Ngoại Trưởng Hoa Kỳ mở chương trình đòi nhà nước Việt Nam bồi thường tài sản mà họ đã chiếm đoạt của công dân Hoa Kỳ gốc Việt. Đây là kết quả của cuộc vận động kéo dài 2 năm của chúng tôi cùng với số vài trăm gia đình bị ảnh...

• Một bước tiến quan trọng trong Chương Trình Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản Mạch Sống, ngày 8 tháng 2 năm 2020 http://machsongmedia.com Hai thượng nghị sĩ có ảnh hưởng vừa lên tiếng kêu gọi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ can thiệp cho các công dân bị nhà nước Việt Nam chiếm đoạt tài sản mà không bồi thường thoả đáng.

Liên quan thế nào với vụ kiện của người Mỹ gốc Cuba theo Luật Helms-Burton? Dạo gần đây, tin tức trên truyền thông Mỹ về Luật Helms – Burton đã tạo sự chú ý trong cộng đồng người Việt đến một chương trình mà BPSOS đã phát động từ tháng 8 năm 2012: Chương Trình Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản (Vietnam Property Restitution Project, VPRP). Có thể do sự kiện này mà số người liên lạc với BPSOS để nộp hồ sơ đòi tài sản đã tăng đáng kể trong 2...

Khía cạnh nhân quyền của việc đòi tài sản Báo cáo tài chính Những bước kế tiếp BPSOS, ngày 21 tháng 6, 2018 http://machsongmedia.com Chương trình “công dân Hoa Kỳ gốc Việt đòi bồi thường tài sản”, viết tắt là Chương Trình Đòi Tài Sản, được BPSOS khởi xướng cách đây đúng 1 năm. Chương trình này có 3 mục tiêu song hành: (1)    Vận động chính quyền Hoa Kỳ bảo vệ tài sản của công dân Mỹ gốc Việt đã bị chế độ ở Việt...

Hãy ủng hộ

Support our causes

Mach Song Media is a non-profit that promotes International Advocacy, Helping Refugees, and Building Civil Society. We're a non-profit and rely on community support to continue our mission of helping build a butter world.

Help Today

Giới thiệu một số trang web