Nhân sĩ và tổ chức Hoa Kỳ và quốc tế gửi thư chung đến Phó Tổng Thống Kamala Harris Mạch Sống, ngày 12 tháng 8, 2021 http://machsongmedia.org Qua lá thư chung, 31 nhân sĩ và 13 tổ chức nhân quyền Hoa Kỳ và quốc tế kêu gọi Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Kamala Harris nêu vấn đề trả tự do cho tù nhân lương tâm trong các cuộc tiếp xúc với giới lãnh đạo Việt Nam khi viếng thăm quốc gia này vào cuối tháng tám. “Chúng tôi thành kính yêu cầu Bà nêu lên...

Đưa Việt Nam vào danh sách CPC, chế tài các thủ phạm, và mở chương trình đòi bồi thường tài sản cho công dân Hoa Kỳ Mạch Sống, ngày 4 tháng 8, 2021 http://machsongmedia.org Hai tuần trước khi Phó Tổng Thống Kamala Harris viếng thăm Việt Nam, TNS John Cornyn (Cộng Hoà, Texas) kêu gọi Ngoại Trưởng Antony Blinken có biện pháp mạnh mẽ về nhân quyền trong khi thương thảo hợp tác với Việt Nam trong về an ninh và quốc phòng. “Việt Nam chứng tỏ...

• Lý do quốc tế đã lên tiếng nhanh, mạnh và đồng loạt   BPSOS, ngày 31 tháng 7, 2021   http://machsongmedia.org   Cuộc bố ráp của công an Đắk Lắk nhắm cùng lúc vào 6 cộng đồng Tây Nguyên theo Đạo Tin Lành trong các ngày 16 đến 18 tháng 7 đang mở ra cơ hội để đẩy lùi chính sách bách hại tôn giáo của nhà nước Việt Nam nói chung.   Trước hết, và đây là điểm có lẽ khá bất ngờ cho chế độ, quốc tế đã...

Hãy ủng hộ

Support our causes

Mach Song Media is a non-profit that promotes International Advocacy, Helping Refugees, and Building Civil Society. We're a non-profit and rely on community support to continue our mission of helping build a butter world.

Help Today

Giới thiệu một số trang web