4 Báo Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ đồng gửi giác thư cho Việt Nam Mạch Sống, ngày 28 tháng 3, 2022 http://machsongmedia.org Hôm 21 tháng 3, văn phòng của Cao Uỷ Nhân Quyền LHQ công bố giác thư gửi cho nhà nước Việt Nam  về tình trạng của hơn 400 công nhân Việt bị 2 công ty Trung Quốc đối xử như nô lệ ở Serbia. Giác thư chung này do 4 Báo Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ, là những chuyên gia về nhân quyền, cùng gửi ra ngày 8 tháng 1, 2022....

Công ty Thuận An DMC “sản sinh” nhiều nạn nhân buôn người Ngày 23 tháng 3, 2022 http://machsongmedia.org Chị Cao Thị Huyền, đi lao động ở Ả Rập Xê Út tháng 6 năm 2017, cuối cùng đã đoàn tụ với chồng và 2 con nhỏ ở Việt Nam sau gần 5 năm xa cách. Chồng của chị, anh Quách Văn Điệp, cho biết là chị Huyền vui mừng được về lại với gia đình vì trước đây chị nghĩ là sẽ phải bỏ mạng nơi xứ người. “Hiện nay, dù đã được về nước nhưng tình trạng...

10 nạn nhân được hỗ trợ tổng cộng 15 nghìn Mỹ kim Mạch Sống, ngày 14 tháng 3, 2022 http://machsongmedia.org Trong thời gian qua, CAMSA, chương trình phòng, chống buôn người do BPSOS khởi xướng năm 2008, đã nhận diện trên 30 nạn nhân bị buôn lao động từ Việt Nam sang Ả Rập Xê Út. Tuyệt đại đa số những người này đã hồi hương. “Từ khi họ ra phi trường để rời khỏi Ả Rập Xê Út, chúng tôi liên tục theo dõi việc hồi hương của họ nhằm bảo đảm...

Hãy ủng hộ

Support our causes

Mach Song Media is a non-profit that promotes International Advocacy, Helping Refugees, and Building Civil Society. We're a non-profit and rely on community support to continue our mission of helping build a butter world.

Help Today

Giới thiệu một số trang web