Cho Ngày Quốc tế Tưởng niệm Nạn nhân của Hành vi Bạo lực vì Tôn giáo hay Niềm tin, BPSOS đã tổ chức hai buổi hội luận trực tuyến ngày 20 và 23/8/2023 với sự tham gia của giới chức Hoa Kỳ và LHQ chuyên về tự do tôn giáo quốc tế. Hôm qua chúng tôi đã chia sẻ bài phát biểu của Đại đức Thích Nhật Phước, trụ trì chùa Sơn Linh, tỉnh Kon Tum. Sau đây là nguyên văn bài phát biểu của Thượng tọa Thích Vĩnh Phước, trụ trì chùa Phước Bửu, tỉnh Bà Rịa –...

Hãy ủng hộ

Support our causes

Mach Song Media is a non-profit that promotes International Advocacy, Helping Refugees, and Building Civil Society. We're a non-profit and rely on community support to continue our mission of helping build a better world.

Help Today

Giới thiệu một số trang web