Thông Báo của BPSOS

Ngày 10 tháng 7, 2021

http://machsongmedia.org

Ngày 1 tháng 7 vừa qua, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đặt Việt Nam trong Danh Sách Theo Dõi về buôn người trong 3 năm liên tiếp. Theo luật Hoa Kỳ, chính quyền Việt Nam có 12 tháng để chứng tỏ thực tâm bài trừ nạn buôn người để tránh bị áp đặt các biện pháp chế tài. Để khai thác cơ hội có một không hai này, BPSOS quyết định khởi động lại Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới ở Á Châu, tức Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia (CAMSA), được BPSOS hình thành năm 2008. Việc tái khởi động bao gồm:

  • Chuyển tải thông tin liên quan đến tệ nạn buôn người tại trang Facebook: https://www.facebook.com/CAMSA.International
  • Phổ biến thông tin về phòng, chống buôn người và hỗ trợ cho các nạn nhân sau khi hồi hương
  • Phối hợp với các chính quyền, các tổ chức quốc tế để giải cứu nạn nhân
  • Áp lực nhà nước Việt Nam xử trị kẻ buôn người theo luật Việt Nam và luật quốc tế
  • Mở lại quỹ CAMSA để tài trợ các hoạt động phòng, chống buôn người và giải cứu nạn nhân

CAMSA Ad

Các người Việt Nam rất trẻ tại Hội Nghị Thượng Đỉnh về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế BPSOS, ngày 6 tháng 7, 2021 http://machsongmedia.org Nhóm NextGen được hình thành năm 2019 bởi hơn 20 bạn trẻ và rất trẻ, tuổi từ 12 đến ngoài 20. Ngày 7 tháng 7 tới đây, cô Vy Phạm, học sinh trung học ở Louisville (KY), sẽ đại diện NextGen thuyết trình trực tuyến về kinh nghiệm liên kết quốc tế để tranh đấu cho quyền trẻ em ở Việt Nam. Năm lên 9, cô Vy Phạm...

Ts. Nguyễn Đình Thắng http://machsongmedia.org  Một Mô Hình Lô-gíc có thể hàm chứa nhiều mục tiêu phúc lợi; mỗi mục tiêu phúc lợi lại phải có một Phương Án Lô-gíc. Nghĩa là mỗi thời kỳ thực hiện sách lược đều có thể có nhiều phương án cần được triển khai cùng lúc. Chương Trình Hành Động (Activity Plan hay Work Plan) tổng hợp các công việc để triển khai cùng lúc các phương án song hành. Lập Chương Trình Hành Động là chặng cuối trong tiến...

Dưới áp lực quốc tế và dư luận trong và ngoài nước, chính phủ Việt Nam áp lực các doanh nghiệp Mạch Sống, ngày 30 tháng 6, 2021 http://machsongmedia.org Nhân kỳ họp thứ 47 của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, đã kêu gọi Báo Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ về Tình Trạng Buôn Người can thiệp cho 30 phụ nữ Việt Nam bị kẹt ở Ả Rập Xê-Út. Lời phát biểu này được LHQ chia sẻ trước với đại diện của các...

Hãy ủng hộ

Support our causes

Mach Song Media is a non-profit that promotes International Advocacy, Helping Refugees, and Building Civil Society. We're a non-profit and rely on community support to continue our mission of helping build a butter world.

Help Today

Giới thiệu một số trang web