Các xuất liệu và thành quả phúc lợi Mạch Sống, ngày 15 tháng 2, 2021 http://machsongmedia.org Năm 2020 khép lại với con số tù nhân lương tâm tăng mạnh ở Việt Nam. Ngược lại, chúng tôi ghi nhận sự cải thiện đáng kể nơi khoảng 200 cộng đồng tôn giáo và sắc tộc trong sinh hoạt tôn giáo của họ. Hai khuynh hướng có vẻ ngược chiều này khẳng định một điểm chung: Các cộng đồng kể trên đã tăng nội lực đủ để từng bước tự bảo vệ quyền và lợi ích...

Theo dõi buổi điều trần về bảo vệ tị nạn của Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Báo Mạch Sống Ngày 6 tháng 2, 2021 http://machsongmedia.org Thứ Tư ngày 10 tháng 2 tới đây, Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (USCIRF) sẽ triệu tập buổi điều trần trực tuyến về chính sách định cư tị nạn của Hoa Kỳ dưới Hành Pháp Biden. Diễn giả gồm có 3 Uỷ Viên của USCIRF, 4 người đại diện các tổ chức định cư tị nạn và một luật sư di trú. Buổi...

Hãy ủng hộ

Support our causes

Mach Song Media is a non-profit that promotes International Advocacy, Helping Refugees, and Building Civil Society. We're a non-profit and rely on community support to continue our mission of helping build a butter world.

Help Today

Giới thiệu một số trang web