Nhân Ngày Quốc tế Tưởng niệm các Nạn nhân bị Bạo hành vì Tôn giáo hay Niềm tin (22/8 hàng năm), BPSOS đã thực hiện buổi hội luận trực tuyến hôm 20/8/2023 với TS. Nazila Ghanea, Giáo sư về luật nhân quyền quốc tế của Đại học Oxford, Anh Quốc và là Báo cáo viên Đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về Tự do Tôn giáo hay Niềm tin. Chủ trì buổi hội luận là TS. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch của tổ chức BPSOS. Theo bà Ghanea, các báo cáo...

Hãy ủng hộ

Support our causes

Mach Song Media is a non-profit that promotes International Advocacy, Helping Refugees, and Building Civil Society. We're a non-profit and rely on community support to continue our mission of helping build a better world.

Help Today

Giới thiệu một số trang web