Thông Báo của BPSOS

http://machsongmedia.org

Ngày 21 tháng 8, 2021

Với chính sách tăng đỉnh số định cư tị nạn của Hành Pháp Biden, người Việt đã có quy chế tị nạn ở Thái Lan tăng triển vọng được định cư trong năm 2022.

Đỉnh số nhận định cư tị nạn của Hoa Kỳ cho tài khoá 2021, sẽ chấm dứt cuối tháng 9 tới đây, là 62,500. Trong đó, có 6,000 chỗ cho vùng Đông Á, bao gồm cả Thái Lan. Người tị nạn, trong đó có Việt Nam, nằm trong số 6,000 này. Ngoài ra, có 12,500 chỗ dự phòng để tuỳ nghi phân bổ đến chỗ nào cần. Người tị nạn ở Thái Lan cũng có thể được hưởng một phần từ con số dự phòng này.

Tài khoá 2022, tính từ ngày 1 tháng 10, 2021 đến 30 tháng 9, 2022, đỉnh số sẽ tăng lên là 125,000. Phần dành cho Đông Á có lẽ cũng sẽ nhân đôi, thành 12,000.

Khi số định cư tăng thì triển vọng để những người chưa có quy chế tị nạn được công nhận tư cách tị nạn có thể cũng sẽ tăng.

Tuy nhiên, cơ hội sẽ không tự động trở thành hiện thực. Chính người trong cuộc phải tự chuẩn bị để đón nhận và khai thác cơ hội.

UNHCR office in Thailand

Người xin tị nạn chờ vào phỏng vấn với CUTN/LHQ (ảnh của BPSOS)

Nhân sĩ và tổ chức Hoa Kỳ và quốc tế gửi thư chung đến Phó Tổng Thống Kamala Harris Mạch Sống, ngày 12 tháng 8, 2021 http://machsongmedia.org Qua lá thư chung, 31 nhân sĩ và 13 tổ chức nhân quyền Hoa Kỳ và quốc tế kêu gọi Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Kamala Harris nêu vấn đề trả tự do cho tù nhân lương tâm trong các cuộc tiếp xúc với giới lãnh đạo Việt Nam khi viếng thăm quốc gia này vào cuối tháng tám. “Chúng tôi thành kính yêu cầu Bà nêu lên...

Đưa Việt Nam vào danh sách CPC, chế tài các thủ phạm, và mở chương trình đòi bồi thường tài sản cho công dân Hoa Kỳ Mạch Sống, ngày 4 tháng 8, 2021 http://machsongmedia.org Hai tuần trước khi Phó Tổng Thống Kamala Harris viếng thăm Việt Nam, TNS John Cornyn (Cộng Hoà, Texas) kêu gọi Ngoại Trưởng Antony Blinken có biện pháp mạnh mẽ về nhân quyền trong khi thương thảo hợp tác với Việt Nam trong về an ninh và quốc phòng. “Việt Nam chứng tỏ...

Hãy ủng hộ

Support our causes

Mach Song Media is a non-profit that promotes International Advocacy, Helping Refugees, and Building Civil Society. We're a non-profit and rely on community support to continue our mission of helping build a butter world.

Help Today

Giới thiệu một số trang web