• Hội luận trực tuyến để tổng kết hoạt động năm 2020

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 25 tháng 1, 2021

http://machsongmedia.org

Vào dịp cuối năm vừa qua, nhóm NextGen for a Better Future (Thế Hệ Kế Tiếp Cho Một Tương Lai Tốt Đẹp Hơn) đã có buổi tường trình tổng kết hoạt động 18 tháng. Nhóm được hình thành từ chương trình đào tạo do BPSOS thực hiên vào tháng 7 năm 2019 và bao gồm khoảng 20 người trẻ từ tuổi 12 đến 25 ở Hoa Kỳ và Anh Quốc.

Trong 18 tháng qua, các bạn trẻ này đã tham gia hàng chục buổi tiếp xúc với các dân biểu và thượng nghị sĩ Liên Bang Hoa Kỳ để vận động cho tù nhân lương tâm Việt Nam, soạn và nộp 3 bản báo cáo cho Uỷ Ban LHQ về Quyền Trẻ Em và họp tư vấn với uỷ ban này trong quá trình soạn câu hỏi cho nhà nước Việt Nam, tham gia nhiều buổi hội luận trực tuyến về nhân quyền, và mở lớpo huấn luyện Anh văn các trẻ em thuộc các cộng đồng thiểu số ở Việt Nam và các gia đình tị nạn ở Thái Lan.

Trong thời gian gần đây, các bạn trẻ này cũng đã tham gia nhiều buổi họp quan trọng với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, giới chức của Toà Đại Sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam, và giới chức LHQ.

Để tìm hiểu thêm các hoạt động của nhóm NextGen, xin quý vị theo dõi video về buổi tường trình tổng kết:

NextGen Webinar

Uỷ Ban Âu Châu cần đánh giá ảnh hưởng của Hiệp Ước Mậu Dịch Tự Do lên tình trạng nhân quyền Ngày 22 tháng 1, 2021 http://machsongmedia.org Ngày 21 tháng 1 năm 2020, Nghị Viện Âu Châu đã biểu quyết thông qua nghị quyết yêu cầu nhà nước Việt Nam trả tự do cho 3 thành viên của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam vừa bị tuyên án tù: Ts. Phạm Chí Dũng, Ông Nguyễn Tường Thuỵ và Ông Lê Hữu Minh Tuấn. Nghị quyết được thông qua với 592 phiếu thuận, 32 phiếu...

BPSOS nộp hồ sơ của 3 nhà báo cho Tổ Công Tác của LHQ về Giam Giữ Tuỳ Tiện Tại phiên họp ngày 21 tháng 1, Nghị Viện Âu Châu sẽ biểu quyết về nghị quyết lên án việc bắt giam và xử tù 3 thành viên của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam (IJAVN): Ts. Phạm Chí Dũng, Ông Nguyễn Tường Thuỵ và Ông Lê Hữu Minh Tuấn. Nghị quyết này được 2 Nghị Sĩ Ba Lan đại diện nhóm Nghị Sĩ Bảo Thủ và Cải Tổ (European Conservatives and Reformists, ECR) đưa ra: Bà Anna...

Khởi đầu với Liên Âu và hồ sơ của Bộ Trưởng Công An Tô Lâm Mạch Sống, ngày 14 tháng 1, 2021 http://machsongmedia.org Ngay tuần đầu của năm 2021 BPSOS đã cùng với một tổ chức luật gia quốc tế có trụ sở chính ở Âu Châu bắt đầu vận động chính quyền Liên Âu áp dụng luật chế tài mới ban hành lên một số giới chức Việt Nam. Ngày 7 tháng 12 năm 2020, Liên Âu đã thông qua luật chế tài tương tự Luật Magnitsky Toàn Cầu của Hoa Kỳ nhằm trừng phạt các...

Hoàn cảnh đã tương đối thuận lợi để tiến trình dân chủ hoá bắt đầu Ts. Nguyễn Đình Thắng Ngày 28 tháng 12, 2020 http://machsongmedia.org Lời tiên tri thành sự thật, tiếng Anh là self-fulfilling prophecy, là một hiện tượng thoáng nghe có vẻ huyền bí nhưng thực ra lại rất thông thường khi người tiên tri là yếu tố quyết định cho sự thành tựu của lời tiên tri. Chẳng hạn, một học sinh tiên đoán rằng mình sẽ tốt nghiệp trung học cho nên chăm chỉ...

Hãy ủng hộ

Support our causes

Mach Song Media is a non-profit that promotes International Advocacy, Helping Refugees, and Building Civil Society. We're a non-profit and rely on community support to continue our mission of helping build a butter world.

Help Today

Giới thiệu một số trang web