Công thức căn bản và đầu tiên để “hậu dân sinh”

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 25 tháng 12, 2020

http://machsongmedia.org

Trong 2 thập niên qua có không ít những người khởi xướng nỗ lực thúc đẩy nhân quyền hoặc dân chủ cho Việt Nam. Xuất thân từ ngành kỹ thuật và khoa học, tôi khá ngạc nhiên về tính tuỳ tiện của nhiều nỗ lực ấy. Hình như những người đề xướng không nghĩ hoặc không biết đến các quy tắc căn bản nhất để bảo đảm tính hiệu quả của công việc. Khi chính mình không thể đo lường mức hiệu quả của việc mình làm thì cũng có nghĩa là thiếu sòng phẳng đối với những người hưởng ứng hoặc ủng hộ mình.

Chúng ta cần thay đổi cách làm, trong tinh thần khoa học.

Báo trước mục tiêu phúc lợi

Để tăng triển vọng đạt hiệu quả và bảo đảm thái độ sòng phẳng, có một số quy tắc nhất thiết phải tuân thủ. Một trong các quy tắc ấy, và là quy tắc căn bản nhất, là phải nêu các mục tiêu phúc lợi dự phóng cùng lúc với kế hoạch hành động.

Có vậy thì mình và bất cứ ai khác cũng có thể theo dõi diễn tiến thực hiện kế hoạch bằng cách đối chiếu kết quả gặt hái được với các mục tiêu đã đề ra từ trước. Bằng không thì ngay chính mình cũng không thể đánh giá được hiệu quả của công việc mình làm, chứ đừng nói đến ai khác đánh giá công việc của mình. Tệ hơn, nếu không báo trước mục tiêu thì rất dễ rơi vào tình trạng “nhận vơ”.

Thong Diep Hy Vong Trach Nhiem

 

Sự khác nhau giữa bảo vệ nhân quyền và phát huy dân chủ Ts. Nguyễn Đình Thắng Ngày 16 tháng 12, 2020 http://machsongmedia.org   Qua 2 bài viết gần đây, tôi giải thích cách BPSOS thực hiện quốc tế vận: gồm 4 vòng luân chuyển và phối hợp chặt chẽ với hành động pháp lý ở Việt Nam. Nơi đây, tôi nhận định về cách nào để thực hiện quốc tế vận một cách hiệu quả, và trả lời câu hỏi, “quốc tế vận liệu có tạo nên lợi ích gì cho người dân ở...

Thông Cáo Báo Chí Ngày 24 tháng 10, 2020    Liên lạc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakbaceadc28a4f7871e30554bf683150cf').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addybaceadc28a4f7871e30554bf683150cf = 'bpsos' + '@'; addybaceadc28a4f7871e30554bf683150cf...

  BPSOS hoan nghênh tin thần dấn thân và liên thông đa tôn giáo trong công tác xã hội và phước thiện Mạch Sống, ngày 1 tháng 11, 2020   Ngày 26 tháng 10 vừa qua, 27 nhân sĩ quốc tế cùng lên tiếng ủng hộ bức thư chung đề ngày 6 tháng 4, 2020 do 30 tổ chức và 300 cá nhân, phần lớn thuộc các cộng đồng tôn giáo độc lập, ở Việt Nam ký tên và gửi cho Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc.   Bức thư chung ngày 6...

Thông Báo của BPSOS, ngày 12 tháng 12, 2020   http://machsongmedica.org   Nhóm NextGen (Thế Hệ Kế Tiếp), gồm các em từ 12 đến 25 tuổi ở Hoa Kỳ và Âu Châu, sẽ tường trình về hoạt động và thành quả trong năm 2020, vào Chủ Nhật 20 tháng 12, từ 3pm đến 4:15pm giờ Miền Đông Hoa Kỳ (tức 12 giờ đến 1:15 trưa ở California).   Nhóm NextGen được hình thành vào tháng 7 năm 2019 bởi một số em học sinh và sinh viên sau khi tham gia...

Hãy ủng hộ

Support our causes

Mach Song Media is a non-profit that promotes International Advocacy, Helping Refugees, and Building Civil Society. We're a non-profit and rely on community support to continue our mission of helping build a butter world.

Help Today

Giới thiệu một số trang web