• BPSOS phát hành tập 2 của giáo trình về đào tạo lãnh đạo cho xã hội dân sự   Mạch Sống, ngày 24 tháng 5, 2022 http://machsongmedia.org   Hôm nay, BPSOS phát hành Tập 2 của giáo trình “đào tạo lãnh đạo”, tập trung vào những nguyên tắc căn bản về hoạt động mang tính tổ chức.    Từ năm 2015, BPSOS đã thực hiện chương trình huấn luyện 12 tháng về khả năng lãnh đạo cho khoảng 300 người hoạt...

Xin mỗi người tiếp một tay đòi tự do tôn giáo cho người dân Việt Nam BPSOS, ngày 22 tháng 5, 2022 http://machsongmedia.org Tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo Nguyễn Bắc Truyển là một trong 10 người được chọn làm hồ sơ tiêu biểu cho Chiến Dịch Toàn Cầu cho Tù Nhân Lương Tâm Tôn Giáo, sẽ được phát động tại Hội Nghị Thượng Đỉnh về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế được tổ chức ở thủ đô Hoa Kỳ ngày 28-30 tháng 6. Qua các khuôn mặt tù nhân lương tâm, chiến dịch...

Hãy ủng hộ

Support our causes

Mach Song Media is a non-profit that promotes International Advocacy, Helping Refugees, and Building Civil Society. We're a non-profit and rely on community support to continue our mission of helping build a butter world.

Help Today

Giới thiệu một số trang web