Ts. Nguyễn Đình Tháng

http://machsongmedia.org 

Khó khăn lớn nhất cho người muốn giải quyết một vấn nạn là hố ngăn cách giữa ước vọng và hành động cụ thể. Hai câu hỏi cốt lõi họ phải tự hỏi là:

(1) Làm sao biến ước vọng thành hành động cụ thể?

(2) Làm sao bảo đảm rằng hành động cụ thể đáp ứng ước vọng?

Ai không trả lời được câu thứ nhất thì sẽ bị khựng lại ở mức hô khẩu hiệu, đề ra chiêu bài nhưng bó tay, không biết phải làm gì cụ thể để thay đổi hiện trạng.

Ai không trả lời đươc câu thứ hai thì sẽ sa đà vào trạng thái làm đến đâu hay đến đó, làm cho có làm để rồi “đi dăm phút đã về chốn cũ”.

Ket Luan pic 1

Thông Báo của BPSOS Ngày 10 tháng 7, 2021 http://machsongmedia.org Ngày 1 tháng 7 vừa qua, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đặt Việt Nam trong Danh Sách Theo Dõi về buôn người trong 3 năm liên tiếp. Theo luật Hoa Kỳ, chính quyền Việt Nam có 12 tháng để chứng tỏ thực tâm bài trừ nạn buôn người để tránh bị áp đặt các biện pháp chế tài. Để khai thác cơ hội có một không hai này, BPSOS quyết định khởi động lại Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới ở Á Châu, tức...

Các người Việt Nam rất trẻ tại Hội Nghị Thượng Đỉnh về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế BPSOS, ngày 6 tháng 7, 2021 http://machsongmedia.org Nhóm NextGen được hình thành năm 2019 bởi hơn 20 bạn trẻ và rất trẻ, tuổi từ 12 đến ngoài 20. Ngày 7 tháng 7 tới đây, cô Vy Phạm, học sinh trung học ở Louisville (KY), sẽ đại diện NextGen thuyết trình trực tuyến về kinh nghiệm liên kết quốc tế để tranh đấu cho quyền trẻ em ở Việt Nam. Năm lên 9, cô Vy Phạm...

Ts. Nguyễn Đình Thắng http://machsongmedia.org  Một Mô Hình Lô-gíc có thể hàm chứa nhiều mục tiêu phúc lợi; mỗi mục tiêu phúc lợi lại phải có một Phương Án Lô-gíc. Nghĩa là mỗi thời kỳ thực hiện sách lược đều có thể có nhiều phương án cần được triển khai cùng lúc. Chương Trình Hành Động (Activity Plan hay Work Plan) tổng hợp các công việc để triển khai cùng lúc các phương án song hành. Lập Chương Trình Hành Động là chặng cuối trong tiến...

Hãy ủng hộ

Support our causes

Mach Song Media is a non-profit that promotes International Advocacy, Helping Refugees, and Building Civil Society. We're a non-profit and rely on community support to continue our mission of helping build a butter world.

Help Today

Giới thiệu một số trang web