LTS: Ngày 13/9/2023 vừa qua, Liên minh Quốc tế cho Tự do Tôn giáo hay Niềm tin (IRFBA) đã lên tiếng về trường hợp ông Lê Tùng Vân cùng 5 tù nhân lương tâm khác cũng thuộc Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, là Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Cao Thị Cúc, và Lê Thanh Nhị Nguyên.

Sau đây là bài viết của bà Tanya Nguyễn-Đỗ, người đại diện và vận động cho Thiền Am.

(Bài viết sau đây đã đăng ngày 3/10/2023 nhưng có một vài sai sót về IRFBA, USCIRF, và IRF Summit. Những chi tiết này đã được chỉnh sửa).

 

Tác giả: Tanya Nguyễn-Đỗ

Hãy ủng hộ

Support our causes

Mach Song Media is a non-profit that promotes International Advocacy, Helping Refugees, and Building Civil Society. We're a non-profit and rely on community support to continue our mission of helping build a better world.

Help Today

Giới thiệu một số trang web