• Việt Nam không thể chứng minh thực tâm phòng, chống buôn người bằng cách bịt miệng nạn nhân

Ngày 16 tháng 12, 2021

Tổ chức phòng chống buôn người CAMSA kêu gọi chính quyền Ả Rập Xê Út điều tra 2 nữ lao động VIệt Nam đang thao túng trung tâm bảo trợ xã hội SAKAN và đe doạ các nạn nhân buôn người đang tạm trú tại đây.

Bản báo cáo đã dựa vào lời khai của nhiều nữ lao động vừa hồi hương và những lời phát biểu và tin nhắn của chính 2 người này. Qua đó, có nhiều chỉ dấu cho thấy họ có liên hệ mật thiết với các đường dây buôn người của người Việt cũng như với một số viên chức toà đại sứ Việt Nam ở Ả Rập Xê Út.  

Hai nữ lao động này một mặt khống chế các nạn nhân đang tạm trú tại Trung Tâm SAKAN, mặt khác lên Facebook lăng mạ tất cả những nạn nhân nào lên tiếng tố giác tình trạng buôn người.

Screenshot of report

Mạch Sống, ngày 06 tháng 12, 2021 http://machsongmedia.org (LTS - Từ giữa năm 2021, BPSOS đã phát giác ra khoảng 50 nạn nhân buôn người tại Ả Rập Xê Út và đã hỗ trợ giải cứu và hồi hương hơn 20 phụ nữ lao động. Ngoài việc hỗ trợ pháp lý cho các nạn nhân và gia đình đồng thời đề nghị các biện pháp phòng ngừa để tránh trở thành nạn nhân buôn người trong tương lai, Trang Facebook BPSOS - Đề Án Dân Quyền Việt Nam đã đăng tải một loạt các bài viết...

Việt Nam: Hội luận về đại sách lược nhằm khôi phục Hội Thánh Cao Đài Hội Nghị Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin Khu Vực Đông Nam Á Lần 7 Mạch Sống, ngày 30 tháng 11, 2021 http://machsongmedia.org Chương trình hội luận sâu và rộng về Đạo Cao Đài kéo dài 2 ngày đã đón nhận tiếng nói của các giới chức quốc tế, các chức sắc Cao Đài thiên phong và nhiều chức việc Cao Đài ở trong và ngoài nước. Đồng thời, các chuyên gia pháp lý, quốc tế vận và...

Ngày 25 tháng 11, 2021 http://machsongmedia.org Nhân ngày Lễ Tạ Ơn ở Hoa Kỳ, thay mặt cho tất cả mọi thành viên của BPSOS, tôi xin gửi lời tri ân đến quý vị đồng hương ở hải ngoại và đồng bào ở trong nước vì đã đồng hành cùng chúng tôi trong nhiều chục năm qua. Nhờ sự ủng hộ và tiếp tay của quý vị mà chúng tôi đã đạt nhiều thành tựu trong thời gian qua và có động lực và nguồn lực để tiếp tục  giải cứu các đồng bào bị nguy nan, bảo vệ...

Hãy ủng hộ

Support our causes

Mach Song Media is a non-profit that promotes International Advocacy, Helping Refugees, and Building Civil Society. We're a non-profit and rely on community support to continue our mission of helping build a butter world.

Help Today

Giới thiệu một số trang web