* Đổi trắng thay đen: Phản bội thuyền nhân rồi khoe công giải cứu họ   Ts. Nguyễn Đình Thắng   Ngày 25 tháng 5, 2020   http://machsongmedia.com   Ngày 22 tháng 5 vừa qua, Ông Lê Xuân Khoa phổ biến bài viết tiếp theo một bài trước đó dã được đăng ở một số báo điện tử như VOA, Sàigòn Nhỏ và Việt Báo nhân dịp kỷ niêm 30 tháng 4. Hai bài viết này, giống như quyển sách mà Ông Khoa đã xuất bản trước đây, mang nhiều chi...

LỜI DẪN: Việt Nam là một quốc gia có chính sách hà khắc về tôn giáo. Một trong những biện pháp mang tính hệ thống được áp dụng với người dân theo đạo Tin Lành thuộc các sắc tộc thiểu số miền núi nhằm ép buộc họ bỏ đạo là tịch thu giấy tờ tùy thân, đuổi ra khỏi bản làng khiến họ phải sống như thú hoang trong rừng sâu. Theo điều tra chưa đầy đủ của BPSOS, ở Việt Nam có ít nhất 10,000 người là nạn nhân của biện pháp trừng phạt này. Họ bị tước đoạt...

Can Thiệp Các Hồ Sơ “Vô Quốc Gia” Vì Lý Do Tôn Giáo Ở Việt Nam   Thông Cáo của BPSOS   Ngày 19 tháng 5 năm 2020 BPSOS tiếp tục vận động để giải quyết tình trạng của những người ở Việt Nam bị đặt vào tình trạng vô hộ tịch hộ khẩu vì lý do tôn giáo. Chúng tôi kêu gọi sự hậu thuẫn cho nỗ lực vận động này, bằng 3 cách sau đây. Ký tên thư chung gửi Tổng Thống Hoa Kỳ Chúng tôi đang thu thập chữ ký của các tổ chức ký tên chung bức...

Hãy ủng hộ

Support our causes

Mach Song Media is a non-profit that promotes International Advocacy, Helping Refugees, and Building Civil Society. We're a non-profit and rely on community support to continue our mission of helping build a butter world.

Help Today

Giới thiệu một số trang web