• Dưới áp lực quốc tế và dư luận trong và ngoài nước, chính phủ Việt Nam áp lực các doanh nghiệp

Mạch Sống, ngày 30 tháng 6, 2021

http://machsongmedia.org

Nhân kỳ họp thứ 47 của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, đã kêu gọi Báo Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ về Tình Trạng Buôn Người can thiệp cho 30 phụ nữ Việt Nam bị kẹt ở Ả Rập Xê-Út. Lời phát biểu này được LHQ chia sẻ trước với đại diện của các quốc gia liên quan trước khi được công chiếu tại phiên họp hôm nay. Xem (phút 58:38): https://media.un.org/en/asset/k1q/k1qd8280nt 

Ngày 29 tháng 6, Cục Quản Lý Lao Động Ngoài Nước của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội gửi văn thư đến tất cả các doanh nghiệp liên quan phải sắp xếp để hồi hương các phụ nữ này trong thời gian sớm nhất. Ít ra có một nạn nhân đã không nằm trong danh sách kèm với văn thư – nạn này mới đây bị doanh nghiệp “bán” cho một người chủ khác; trước đó, nạn nhân này đã lao động 3 năm không hề được trả lương.  

Cong nhan Viet cau cuu 2

Ts. Nguyễn Đình Thắng Mô Hình Lô-gíc thoạt trông có vẻ phức tạp, nhưng thực ra phần lớn chỉ là sắp xếp lại thông tin đã có sẵn từ Cây Vấn Đề và Biểu Đồ Chuyển Đổi: mô tả vấn đề, mô tả tầm nhìn, mục tiêu phúc lợi, sách lược nhằm tác động các căn nguyên và (nếu có) các biện pháp can thiệp tắt và giai đoạn. Thông tin mới chỉ có nhập liệu và các yếu tố ngoại cảnh. Các thông tin còn thiếu gồm có phương án và mục tiêu xuất liệu. Cả 2 thông tin này...

Ts. Nguyễn Đình Thắng Cây Vấn Đề và Biểu Đồ Chuyển Đổi giúp hoặc đúng hơn ép chúng ta tập dần với cách tư duy cấu trúc: phân định được đâu là hiện tượng, đâu là bản chất, đâu là quả, đâu là nhân, đâu là nguyên nhân gần, đâu là nguyên nhân xa và nguyên nhân gốc, đâu là trọng tâm để tác động, đâu là điểm nhấn để can thiệp, và các mối tương quan nhân-quả giữa tất cả những yếu tố kể trên. Tư duy cấu trúc là cần thiết để chọn đúng việc, tác động...

Ts. Nguyễn Đình Thắng Cây Vấn Đề (Problem Tree) giúp truy căn nguyên của một vấn nạn, tiền đề để giải quyết vấn nạn tận gốc. Bằng không thì chỉ là đối phó tình huống, phản ứng tạm bợ. Biểu Đồ Chuyển Đổi (Change Diagram) mô phỏng chuỗi chuyển đổi dây chuyền từ dưới lên trên khi căn nguyên được tác động từ ngoài. Nếu tác động đúng cách, vấn nạn sẽ dần dà được giải quyết. Trong biểu đồ chuyển đổi, mỗi nhân trong quan hệ nhân-quả của Cây Vấn Đề...

Hãy ủng hộ

Support our causes

Mach Song Media is a non-profit that promotes International Advocacy, Helping Refugees, and Building Civil Society. We're a non-profit and rely on community support to continue our mission of helping build a butter world.

Help Today

Giới thiệu một số trang web