Các biện pháp đưa tin cập nhật và chính xác đến với người đang lánh nạn ở Thái Lan Thông Báo của BPSOS Ngày 12 tháng 4 năm 2020 Trong thời gian hiện nay và sắp đến, người lánh nạn ở Thái Lan bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi 2 yếu tố: (1)    Tình trạng đại dịch đang tác động trực tiếp đến đời sống của người đang lánh nạn. (2)    Chính sách mới của chính phủ Thái, bắt đầu thực hiện vào mùa hè năm nay, sẽ tác động,...

Kế hoạch vận động tự do cho các tù nhân lương tâm Việt Nam Mạch Sống, ngày 8 tháng 4, 2020 http://machsongmedia.com Ngày 6 tháng 4, tổ chức International Commission of Jurists (ICJ) gửi văn thư đến Thủ Tướng và một số giới chức chính phủ hữu trách của Việt Nam để yêu cầu trả tự do cho 21 tù nhân tôn giáo thuộc giáo phái Phật Giáo Ân Đàn Đại Đạo. “Chúng tôi kêu gọi quý văn phòng khám nghiệm và thẩm định nguy cơ cho tất cả các người bị...

Giải quyết tình trạng vô hộ tịch của người Hmong và người Tây Nguyên theo Đạo Tin Lành Trả tự do cho tù nhân lương tâm Đón nhận các đóng góp của xã hội dân sự Ngày 6 tháng 4, 2020 http://machsongmedia.com Hôm nay, ngày 6 tháng 4 năm 2020, 28 cộng đồng và tổ chức tôn giáo cùng với 108 cá nhân thuộc các cộng đồng tôn giáo và sắc tộc ở Việt Nam gửi thư chung đến Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc, đề nghị một biện pháp cụ...

Hãy ủng hộ

Support our causes

Mach Song Media is a non-profit that promotes International Advocacy, Helping Refugees, and Building Civil Society. We're a non-profit and rely on community support to continue our mission of helping build a butter world.

Help Today

Giới thiệu một số trang web