VNTB – Phỏng vấn TS Nguyễn Đình Thắng: Nội lực cho Cộng Đồng và Tổ chức XHDS Việt Nam   Nguồn: https://vietnamthoibao.org/vntb-noi-luc-cho-cong-dong-va-to-chuc-xhds-viet-nam/    26.02.2021 12:41     Việt Nam Thời Báo  Phóng viên Việt Nam Thời Báo kính chào TS Nguyễn Đình Thắng Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc BPSOS. Chúng tôi vừa đọc qua bản Tổng kết các hoạt động hướng về VN năm...

Hãy ủng hộ

Support our causes

Mach Song Media is a non-profit that promotes International Advocacy, Helping Refugees, and Building Civil Society. We're a non-profit and rely on community support to continue our mission of helping build a butter world.

Help Today

Giới thiệu một số trang web