Thông tin hướng dẫn cách soạn bản góp ý BPSOS, ngày 28 tháng 5, 2022 http://machsongmedia.org Sau khi phổ biến bài viết “Cơ hội lên tiếng cho thương phế binh VNCH” ngày 14 tháng 5, chúng tôi nhận được câu hỏi từ một số cá nhân và hội đoàn về thể thức nộp bản góp ý với Uỷ Ban LHQ về Quyền của Người Khiếm Dụng (CRPD). Dưới đây là các thông tin hướng dẫn chung cho mọi người, mọi hội đoàn có ý định nộp bản góp ý. Thời hạn nộp bản góp...

Hãy ủng hộ

Support our causes

Mach Song Media is a non-profit that promotes International Advocacy, Helping Refugees, and Building Civil Society. We're a non-profit and rely on community support to continue our mission of helping build a butter world.

Help Today

Giới thiệu một số trang web