Thông Cáo Báo Chí

Ngày 10 tháng 12, 2016

Liên lạc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hay (001) 703-538-2190 (Hoa Kỳ)

Hôm nay, nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền, tổ chức BPSOS cùng với Hiệp Hội Giáo Dân Cồn Dầu phát động chiến dịch “Cứu Đông Yên” nhằm yểm trợ số 800 giáo dân thuộc Giáo Xứ Đông Yên, Xã Kỳ Lợi, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh trong 3 mục đích:

(1)   Đẩy lùi mọi biện pháp hành chính hay bạo lực của chính quyền Huyện Kỳ Anh nhằm xoá bỏ xứ đạo Công Giáo toàn tòng với trên 100 năm lịch sử này;

(2)   Đòi Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa bồi thường thoả đáng các thiệt hại thảm khốc do công ty này gây ra;

(3)   Tạo nguồn sinh kế ổn định cho người dân để họ duy trì cuộc tranh đấu trường kỳ cho đến khi đạt cả hai mục đích trên.


Trợ lực quan trọng cho công cuộc đấu tranh cho nhân quyền và dân chủTs. Nguyễn Đình Thắng Ngày 8 tháng 12, 2016 http://machsongmedia.com KG: Quý vị đồng hương đã tham gia các cuộc tổng vận động từ nhiều năm qua Thưa Quý Vị, Trong 6 năm qua, Quý Vị đã bỏ nhiều công sức để đồng hành cùng chúng tôi trên từng chặng đường quốc tế vận nhằm giành lại nhân quyền cho hơn 90 triệu đồng bào ở trong nước. Hôm nay chúng ta đang đứng trước ngưỡng của...

Đại diện từ Hà Tĩnh và Tây Nguyên tham gia hội nghị Báo Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ bày tỏ mối quan tâm Mạch Sống, ngày 7 tháng 12, 2016 http://machsongmedia.com Các vấn đề Formosa ở Hà Tĩnh và quặng Bauxite ở Tây Nguyên được nêu lên tại hội nghị về môi sinh và nhân quyền toàn vùng Á Châu – Thái Bình Dương  diễn ra từ ngày 4 đến 7 tháng 12 ở Quezon City, Philippines. Hội nghị này, do tổ chức Ban Toxics phối hợp, có chủ đề: quản...

Quốc Hội Hoa Kỳ thống nhất về luật chế tài các cá nhân vi phạm nhân quyền trên thế giới Mạch Sống, ngày 30 tháng 11, 2016 http://machsongmedia.com Hôm qua, ngày 29/11/2016, Hội Nghị Lưỡng Viện Quốc Hội (Conference) đã thống nhất ngôn ngữ cho luật chế tài các giới chức chính quyền ngoại quốc đã vi phạm nhân quyền hay tham nhũng trầm trọng. Ngôn ngữ này, được cài trong Luật Chuẩn Chi Ngân Sách Quốc Phòng năm 2017, sẽ được Hạ Viện và Thượng...

Cách để chúng ta chủ động thay đổi đất nước Ts. Nguyễn Đình ThắngNgày 27 tháng 11, 2016http://machsongmedia.com Kế hoạch 10 năm dân chủ hoá Việt Nam do BPSOS đề xướng gồm 2 giai đoạn. Từ 2010 đến 2015 trọng tâm của chúng tôi là tạo môi trường thuận lợi để mọi người Việt có lòng ở trong và ngoài nước đều có thể chủ động và dễ dàng góp phần mình cho tiến trình dân chủ hoá quê hương. Dưới đây là 1 trong 2 công thức dành cho những...

Hãy ủng hộ

Support our causes

Mach Song Media is a non-profit that promotes International Advocacy, Helping Refugees, and Building Civil Society. We're a non-profit and rely on community support to continue our mission of helping build a better world.

Help Today

Giới thiệu một số trang web