Thông Báo
BPSOS, ngày 14 tháng 6, 2015

http://machsongmedia.com

Chúng tôi sẽ truyền thông trực tuyến để đồng bào trong nước, nhất là các nhà tranh đấu dân chủ, theo dõi cuộc tổng vận động ở Quốc Hội Hoa Kỳ trong các ngày 17-20 tháng 6. Ngoài âm thanh và hình ảnh, một số thành viên của Phong Trào Liên Kết Dân Chủ sẽ cung cấp phần giải thích và bình luận trong tiếng Việt.

Đây là kỹ thuật mà chúng tôi sử dụng khi mời LM Phan Văn Lợi và nhiều nhà đấu tranh dân chủ ở Việt Nam phát biểu ở Quốc Hội Hoa Kỳ vào tháng 3 năm ngoái. Qua hệ thống truyền thông trực tuyến này, người ở trong nước có thể theo dõi trực tiếp những diễn tiến đang xảy ra tại hiện trường.

Phải hành động chớp nhoáng để tận dụng thời cơ Ts. Nguyễn Đình Thắng Ngày 13 tháng 6, 2015 http://machsongmedia.com Dự luật “đàm phán nhanh” TPA, viết tắt của Trade Promotion Authority, vừa bị khựng ở Hạ Viện Hoa Kỳ, báo hiệu một tương lai gian truân cho Hiệp Ước Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Đây là thời cơ để gấp rút cài điều kiện nhân quyền vào cuộc đàm phán TPP. Đó là mục đích của...

Phái đoàn đa tôn giáo sẽ họp với Bộ Ngoại Giao và Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Mạch Sống, ngày 13 tháng 6, 2015 http://machsongmedia.com Nằm trong chuỗi sinh hoạt của ngày Vận Động Cho Việt Nam, một phái đoàn đa tôn giáo sẽ họp với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lúc 2pm ngày Thứ Sáu 19 tháng 6. Trước đó, lúc 12pm phái đoàn này sẽ họp với Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc...

Điều Trần Ở Quốc Hội Về “Các Vi Phạm Nhân Quyền Bởi Chức Trách Việt Nam” BPSOS, ngày 12 tháng 6, 2015 http://machsongmedia.com Hôm nay văn phòng của Dân Biểu Christopher Smith (Cộng Hoà, New Jersey) chính thức công bố buổi điều trần “Các Vi Phạm Nhân Quyền Bởi Chức Trách Việt Nam”, vào lúc 2pm ngày Thứ Tư 17 tháng 6. Như đã thông tin hôm qua, các nhân chứng điều trần sẽ là Blogger Điếu...

Điều Trần Tại Quốc Hội Hoa Kỳ Về Vi Phạm Nhân Quyền Ở Việt Nam Mạch Sống, ngày 11 tháng 6, 2015 http://machsongmedia.com Lúc 2pm chiều Thứ Tư 17 tháng 6, tiểu ban về nhân quyền của Hạ Viện sẽ triệu tập buổi điều trần về đàn áp tôn giáo và những vi phạm nhân quyền khác đang diễn ra ở Việt Nam. Buổi điều trần sẽ yểm trợ cuộc tổng vận động Quốc Hội do BPSOS và Liên Minh cho...

Page 3 of 19