Để thay đổi đất nước, cần khai dụng thế công dân

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 9 tháng 5, 2015

http://machsongmedia.com

 

Hiện nay đang là thời kỳ "sống mái" cho công cuộc vận động nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam vì Việt Nam đang cầu cạnh được tham gia Thương Ước Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Chế độ kỳ vọng sẽ gặt hái cả lợi ích kinh tế và chính trị khi tham gia TPP. Họ hy vọng mức xuất cảng hàng hoá sẽ tăng 38% và tổng thu nhập quốc gia sẽ tăng trên 13%. Quan trọng hơn, có chân trong TPP sẽ tăng uy thế chính trị cho chế độ khi đang bị chèn ép bởi Tàu.

Tương lai của TPP đang bất phân thắng bại. Hành Phái Obama muốn sớm hoàn tất cuộc đàm phán, nhưng không chắc TPP có được Quốc Hội phê chuẩn hay không. Hiện nay số thành viên Quốc Hội ủng hộ và chống đối hiện xấp xỉ nhau. Ở Thượng Viện thì số ủng hộ TPP nhiều hơn số chống một ít, còn ở Hạ Viện thì ngược lại. TPP chỉ hiệu lực khi được cả hai viện thông qua.

Cộng đồng người Mỹ gốc Việt, nếu biết sử dụng tư thế công dân của mình, có thể khai thác tình thế bấp bên này để đặt điều kiện nhân quyền lên chế độ cộng sản ở Việt Nam: Chúng ta càng dốc sức vận động thêm dân biểu và thượng nghị sĩ đòi hỏi điều kiện nhân quyền, thì Hành Pháp Obama càng phải áp lực Việt Nam nhượng bộ nhằm tranh thủ số phiếu đủ để thông qua TPP ở cả Hạ Viện lẫn Thượng Viện.

Tình và Lý

Các vị dân cử Liên Bang là những con người với con tim và khối óc; họ có thể bị lay động bởi lý và tình.

Bà Annette Lantos và Ts. Nguyễn Đình Thắng tại cuộc họp báo ở Quốc Hội, ngày 6 tháng 12, 2013 (ảnh Mạch Sống)

Phản Đối Ý Định Xiết Chặt Thêm Sự Kiểm Soát Tôn Giáo Ts. Nguyễn Đình Thắng Ngày 5 tháng 5, 2015 http://machsongmedia.com Trước hạn chót là ngày hôm nay, 5 tháng 5, 2015, một số tổ chức tôn giáo độc lập ở trong nước đã gửi bản góp ý cho Quốc Hội Việt Nam về dự thảo 4 của Luật Tín Ngưỡng và Tôn Giáo: Nó là bước lùi về quyền tự do tôn giáo. Chúng ta ở hải ngoại cần dùng quốc tế vận để khuếch tán và yểm trợ tiếng nói của họ. Và lúc này đang là...

Uỷ Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Công Bố Bản Phúc Trình Thường Niên Ngày 1 tháng 5, 2015 Ngày 30 tháng 4, Uỷ Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế công bố bản phúc trình hàng năm về tình trạng tự do tôn giáo ở trên toàn thế giới và đề nghị các quốc gia phải đưa vào danh sách quan tâm đặc biệt (CPC) vì đàn áp tôn giáo một cách trầm trọng; Việt Nam ở trong số các quốc gia...

Ngày 11 tháng 4, 2015Nếu quý vị ở một trong những tiểu bang sau đây, chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị: Colorado, Delaware, Idaho, Indiana, Maine, Minnesota, Mississippi, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, North Dakota, South Dakota, South Carolina, Utah, Vermont, và Wyoming. Chúng tôi cần chính quý vị tham gia hay vận động người quen ở trong tiểu bang tham gia Ngày Vận Động Cho Việt Nam 18 tháng 6 tới đây. Đến nay, đã có...

BPSOS, ngày 31 tháng 1, 2014Ngày 27 tháng 1 vừa qua tờ báo The Hill, phát hành khắp Quốc Hội Hoa Kỳ, lần nữa nhắc đến tù nhân lương tâm Việt Nam Đỗ Thị Minh Hạnh và kêu gọi thêm các dân biểu Hoa Kỳ nhận đỡ đầu các tù nhân lương tâm trên thế giới.Giáo Sư Robert George, Chủ Tịch Uỷ Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, là tác giả của bài báo với tựa đề “Quốc Hội Có Năng Lực Bảo Vệ Tự Do Ở Hải Ngoại”. Ngày 16 tháng 1 vừa qua Ông điều trần trước Uỷ...

Page 6 of 19