Quốc Vinh
SBS Audio and Language

Uỷ Ban Đối Ngoại của Hạ Viện Hoa Kỳ biểu quyết và đã thông qua Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam (HR 1897) hôm 27/6.

Luật Nhân quyền cho Việt Nam 2013 mang số hiệu HR 1897 do dân biểu Chris Smith đề xướng và được các nghị sĩ của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đồng bảo trợ nêu ra các biện pháp giúp thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam.

Mạch Sống, ngày 1 tháng 5, 2013Văn phòng của Dân Biểu Christopher Smith cho biết sẽ thực hiện buổi họp báo để công bố Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam, sẽ đưa vào Hạ Viện ngày 8 tháng 5 tới đây. Một số vị dân biểu đã đồng ý tham gia buổi họp báo, bắt đầu lúc 9:30 giờ sáng vào cùng ngày.

Mạch Sống, Ngày 25/04/2013Qua mạng lưới cộng tác viên, đến nay đã có 150 đồng hương ghi danh tham gia Ngày Vận Động Cho Việt Nam ở Quốc Hội Hoa Kỳ vào 4 tháng 6 tới đây. Ngoài ra, khoảng 100 đồng hương ở một số tiểu bang lân cận đang sắp xếp để cùng nhau lấy xe đò về Hoa Thịnh Đốn nhập cuộc. Mục đích của BPSOS là huy động 450-500 người tham gia cuộc vận động yểm trợ cho cuộc tranh đấu dân chủ đang diễn ra rất gay go ở trong nước.

Page 11 of 19