Mạch Sống, ngày 14 tháng 3, 2013

Chiến dịch “Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản” vừa đạt một mục tiêu chiến thuật trong nỗ lực giành lại quyền sở hữu đất đai cho người dân: đặc quyền mậu dịch để được miễn thuế nhập cảng, mà Việt Nam hy vọng đạt được vào cuối năm ngoái, nay đã bị đẩy lùi một cách vô hạn định.

 

Mạch Sống, ngày 4 tháng 12, 2012BPSOS kêu  gọi cộng đồng Việt ở khắp nơi tham gia chiến dịch “triệu chữ ký để chặn TPP” bằng cách ký tên vào thỉnh nguyện thư tại: http://www.avaaz.org/en/stop_the_corporate_death_star/?vc“Đây là cuộc vận động toàn cầu nhằm đòi hỏi sự minh bạch trong tiến trình thương thảo đang diễn ra về hiệp ước tự do mậu dịch có tên là Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương”, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của BPSOS, giải...

Ts. Nguyễn Đình Thắng, ngày 13/9/2012Cộng đồng người Mỹ gốc Việt vừa tiến hai bước đáng kể trên hành trình ngăn chặn hiểm hoạ cho đồng bào ở trong nước nếu như Tổng Thống Obama ban cấp cho Việt Nam các quyền lợi mậu dịch vào cuối năm nay. Để cùng nhau đi nốt con đường từ đây đến cuối năm, chúng ta cần biết nét đại cương của lộ trình chung. Dưới đây là phần trình bày tóm tắt về lộ trình này.

Ts. Nguyễn Đình Thắng, ngày 4 tháng 9, 2012Hôm nay là đúng nửa chặng đường kể từ ngày Kiến Nghị Cảnh Báo Gởi TT Obama được phát động. Kiến nghị này cảnh báo rằng Hành Pháp Hoa Kỳ có thể vi luật và xem thường quyền lợi của công dân Hoa Kỳ gốc Việt nếu TT Obama giữ ý định ban cấp đặc quyền mậu dịch cho Việt Nam vào cuối năm nay. Để có câu trả lời chính thức của Toà Bạch Ốc về vấn đề này, chúng ta cần 25,000 chữ ký vào ngày 18 tháng 9, tức 30 ngày...

Page 13 of 19