Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 30 tháng 11, 2012

Đòn bẩy thì phải có điểm tựa. Dùng thế quốc tế vận thì phải tựa vào “vấn đề cửa ngõ”. Một vấn đề được xem là “cửa ngõ” khi hội đủ hai yếu tố: (1) phù hợp với quyền lợi hay trách nhiệm của đối tượng vận động để mở “cửa” cho chúng ta đến với họ; (2) là con “ngõ” giúp chúng ta lôi kéo họ cùng chúng ta đồng hành đến tận gốc của vấn nạn.

Ts. Nguyễn Đình ThắngLực còn yếu thì cần dùng thế để thành công. Một triệu rưởi người Việt ở Hoa Kỳ số chưa đủ đông, tài chánh chưa đủ lớn và ảnh hưởng chính trị chưa đủ mạnh để áp lực chính phủ Hoa Kỳ thực sự quan tâm và hành động vì nhân quyền cho đồng bào của chúng ta ở trong nước. Khi đặt lên bàn cân chính sách, nhân quyền vẫn nhẹ hơn là mậu dịch, đối ngoại và những vấn đề chiến lược rộng lớn khác, vốn thay đổi theo mỗi đời tổng thống.

Ts. Nguyễn Đình ThắngPhàm khi làm việc gì, muốn thành công thì phải chủ động. Chủ động nghĩa là hành động theo những dự tính của mình định ra chứ không phải do người khác áp đặt. Chủ động công, chủ động thủ, chủ động tiến, chủ động thoái… Trong một cuộc đọ sức giữa hai phe, trong chính trường hay trong thương trường, trên chiến trường hay ngoài sân cỏ, phe áp đặt được đối phương là phe chủ động, đẩy đối phương vào thế bị động, đỡ đòn.

Ts. Nguyễn Đình ThắngAi kêu gọi người khác hợp tác hay yểm trợ cho công việc mình đề xướng thì người ấy có trách nhiệm báo trước những thành quả dự trù sẽ đạt được, và cũng có trách nhiệm làm trước để chứng minh điều mình chủ xướng là khả thi.Báo trước thành quả dự trù là thái độ sòng phẳng, minh bạch khi kêu gọi người khác yểm trợ cho mình hay hợp tác với mình. Chúng ta không thể kêu gọi người khác đầu tư thời gian, tâm huyết, công sức, hoặc...

Ts. Nguyễn Đình ThắngPhàm ở đời làm việc gì cũng phải mưu cầu thành quả vì không ai muốn làm những việc vô tích sự. Vác quốc ra đồng thì phải có ngày gặt lúa; học hành thì phải có ngày đỗ đạt; cất bước thì phải có ngày đến đích. Đó là thái độ thực tiễn phải có.

Page 6 of 11