Ts. Nguyễn Đình Thắng

Năm vừa qua là một năm cực kỳ đen tối cho dân tộc Việt Nam, với biết bao người con ưu tú của đất nước bị bắt bớ, tù đày, tra tấn, hãm hại; với thái độ bạc nhược của kẻ cầm quyền khi quốc thù Phương Bắc từng bước nuốt chửng giang sơn gấm vóc; với nỗi nhục quốc thể khi hàng trăm ngàn con dân Việt phải đi làm nô lệ, tôi đòi, nàng hầu trên khắp năm châu.

Ts. Nguyễn Đình Thắng Khi cây bị mục từ gốc, người làm vườn không thể chỉ lo tỉa lá đằng ngọn. Khi dân tộc đứng trước đại hoạ thì chúng ta không thể chỉ làm dăm ba việc cỏn con và cho thế là tròn trách nhiệm. Dân tộc Việt Nam quả đang đứng trước đại hoạ về mọi mặt, từ đạo đức đến văn hoá, từ y tế đến xã hội, từ quyền con người đến tự do tôn giáo, từ nguy cơ mất độc lập đến hoạ diệt chủng các sắc dân thiểu số. Ấy vậy mà trong chúng ta có những...

Ts. Nguyễn Đình Thắng (Viết phỏng theo buổi nói chuyện với cộng đồng Việt ở Edmonton, Canada, ngày 27/11/2011) Xã hội bình ổn thì làm điều nhân nghĩa để cứu người sa cơ lỡ vận. Xã hội bĩ cực thì phải làm việc chí nhân và đại nghĩa để giải cứu cả một dân tộc. Xã hội Việt Nam hỉện nay đang bị băng hoại ở mức trầm trọng, mà hậu quả là các vấn nạn như buôn phụ nữ và trẻ em, bóc lột người lao động, tham nhũng, giới chức lạm quyền, giáo dục xuống...

Ts. Nguyễn Đình Thắng Chính quyền có trách nhiệm, giới lãnh đạo biết tự trọng thì phải bằng mọi giá bảo vệ quốc thể. Chưa bao giờ trong lịch sử cận đại công dân Việt đi ra nước ngoài lại bị khinh rẻ như hiện nay. Trong chuyến thăm Montréal gần đây, tôi được nghe một giáo sư đại học trẻ vừa trở lại Canada sau nhiều năm giảng dạy ở Singapore kể về nỗi nhục này: các nữ sinh viên Việt từng tâm sự với anh rằng họ không dám nhận mình là người Việt....

Ts. Nguyễn Đình Thắng Trước hiểm hoạ Bắc thuộc, mọi người Việt có tấm lòng với dân tộc và có ý thức về tổ quốc nhất thiết phải hành động để bảo vệ chủ quyền đất nước bằng mọi cách có thể được. Muốn vậy, trước tiên chúng ta phải nhận diện “mọi cách có thể được” để rồi phân công nhau, trong và ngoài nước, trong một sách lược liên hoàn và tổng hợp sao cho phù hợp với nội tình đất nước và cục diện quốc tế trong từng thời kỳ.

Page 8 of 11