Phổ biến video giới thiệu các nhân vật và tập thể được vinh danh hay tri ân

Mạch Sống, ngày 6 tháng 6, 2015

Chương trình Vinh Danh và Tri Ân do BPSOS thực hiện vào chiều ngày 19 tháng 6 sẽ là lần đầu tiên người Việt tổ chức chương trình trình diễn nghệ thuật ở Kennedy Center, trung tâm nghệ thuật hàng đầu của quốc gia Hoa Kỳ. Ý nghĩa của chương trình là vinh danh những cống hiến phi thường cho lý tưởng tự do; đây cũng là dịp để những người tham dự, trong tư cách chung hoặc riêng, tri ân những ai đã cho mình tự do.

Để mọi người hiểu được những cống hiến phi thường của những thành phần đươc vinh danh cho lý tưởng tự do, Ban Tổ Chức sẽ tuần tự phổ biến một số đoạn video sẽ được dùng để giới thiệu họ một cách xúc tích trong chương trình Vinh Danh và Tri Ân. Sau mỗi phần giới thiệu sẽ là tiết mục nghệ thuật phù hợp.

Video giới thiệu tổ chức Counterparts:

Dân Biểu Canada Nhận Đỡ Đầu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam Ngày 5 tháng 6, 2015 http://machsongmedia.com Tại buổi điều trần hôm qua, Tiểu Ban Quốc Tế Nhân Quyền của Quốc Hội Canada nhanh chóng hưởng ứng lời kêu gọi “đỡ đầu” các tù nhân lương tâm Việt Nam. Đại diện cho Liên Hội Người Việt Canada, Cô Nguyễn Khuê-Tú kiến nghị Quốc Hội Canada nên theo kiểu mẫu của Quốc Hội Hoa Kỳ và một số quốc...

Điều trần trước Quốc Hội và tiếp xúc Bộ Ngoại Giao Canada Mạch Sống, ngày 4 tháng 6, 2015 http://machsongmedia.com Lúc 1 giờ trưa hôm nay, Uỷ Ban Ngoại Giao của Quốc Hội Canada sẽ triệu tập buổi điều trần về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam với sự tham gia của Cô Nguyễn Khuê-Tú, Blogger Điếu Cày, và Ts. Nguyễn Đình Thắng. Cô Khuê-Tú, Uỷ Viên về Nhân Quyền của Liên Hội Người...

Vấn đề tự do tôn giáo đang là quan tâm của Hoa Kỳ Mạch Sống, ngày 3 tháng 6, 2015 http://machsongmedia.com Do phía Việt Nam đổi ý, phái đoàn của Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế đã phải huỷ chuyến đi thị sát Việt Nam mà lẽ ra bắt đầu ngày hôm nay. Phái đoàn đã chuẩn bị cho chuyến thị sát từ nhiều tháng qua, với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại Giao và Toà Đại Sứ Hoa Kỳ ở...

Phong trào "Hoa Kỳ vận" đang lan ra ở nhiều địa phương Mạch Sống, ngày 28 tháng 5, 2015 http://machsongmedia.com Thành Phố Riverdale, Georgia nhập cuộc Ngày 27 tháng 5, Thành Phố Riverdale ở Tiểu Bang Georgia trao bảng tuyên bố ủng hộ chương trình “Hành Trình Đến Tự Do Của Chúng Tôi” cho phái đoàn gồm các nhà vận động Mỹ gốc Việt đang chuẩn bị lên đường đến Hoa Thịnh Đốn vào tháng 6....

Page 4 of 19