TT Obama: Hãy đặt nhân quyền lên đầu khi tiếp xúc Nguyễn Phú Trọng

Mạch Sống, ngày 2 tháng 7, 2015

http://machsongmedia.com

Thượng Nghị Sĩ Bill Cassidy (Cộng Hoà, Louisiana) đang luân lưu văn thư để các vị thượng nghị sĩ đồng viện ký chung trước khi gởi Tổng Thống Barack Obama vào Thứ Hai tuần sau.

Văn thư kêu gọi Tổng Thống Obama đặt vấn đề nhân quyền lên hàng đầu khi tiếp xúc với Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam, vào ngày Thứ Ba tại Toà Bạch Ốc.

Trả tự do cho tù nhân lương tâm, tôn trọng tự do tôn giáo, tôn trọng quyền lao động và xoá bỏ các điều luật đàn áp là những vấn đề trọng tâm trong văn thư.

Phái đoàn North Carolina với TNS Thom Tillis trong Ngày Vận Động cho Việt Nam, 18/06/2015

Đẩy mạnh chiến dịch Tự Do Cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam Mạch Sống, ngày 24 tháng 6, 2015 http://machsongmedia.com Theo Ts. Nguyễn Đình Thắng, hiện nay là cơ hội tốt để đòi tự do cho tù nhân lương tâm Việt Nam, với điều kiện phải hành động đúng đắn: đe doạ đến triển vọng gia nhập TPP của Việt Nam. Trong chiều hướng đó, các phái đoàn tham gia Ngày Vận Động Cho Việt Nam trong ngày 18...

700 nhà vận động tiếp xúc gần 150 dân cử Hoa Kỳ Mạch Sống, ngày 23 tháng 6, 2015 http://machsongmedia.com Tuần qua, cuộc tổng vận động Quốc Hội Hoa Kỳ quy mô nhất trong lịch sử 40 năm người Việt tị nạn đã đạt được nhiều thành quả cụ thể, tạo nền móng cho việc đòi hỏi chính quyền Việt Nam phải thoả đáng những điều kiện nhân quyền căn bản và đáng kể trước khi đàm phán TPP hoàn tất. Khoảng 700 nhà vận động đến từ 30 tiểu bang, với sự tiếp...

    Ngày Vận Động Cho Việt Nam Lần 5 BPSOS, ngày 16 tháng 6, 2015 Tính đến thời điểm này, khoảng 700 nhà vận động dân chủ và nhân quyền trong cộng đồng người Việt đến từ 28 tiểu bang và 7 quốc gia sẽ tham gia cuộc tổng vận động trong tuần này ở thủ đô Hoa Kỳ, do BPSOS và Liên Minh cho một Việt Nam Tự Do và Dân Chủ phối hợp tổ chức. Ngoài buổi họp khoáng đại đầu ngày 18 th áng 6, các phái đoàn vận động theo từng tiểu bang...

Thông Báo BPSOS, ngày 14 tháng 6, 2015 http://machsongmedia.com Chúng tôi sẽ truyền thông trực tuyến để đồng bào trong nước, nhất là các nhà tranh đấu dân chủ, theo dõi cuộc tổng vận động ở Quốc Hội Hoa Kỳ trong các ngày 17-20 tháng 6. Ngoài âm thanh và hình ảnh, một số thành viên của Phong Trào Liên Kết Dân Chủ sẽ cung cấp phần giải thích và bình luận trong tiếng Việt. Đây là kỹ thuật mà chúng tôi sử dụng khi mời LM Phan Văn Lợi...

Page 2 of 19