Mạch Sống, ngày 1 tháng 5, 2013Văn phòng của Dân Biểu Christopher Smith cho biết sẽ thực hiện buổi họp báo để công bố Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam, sẽ đưa vào Hạ Viện ngày 8 tháng 5 tới đây. Một số vị dân biểu đã đồng ý tham gia buổi họp báo, bắt đầu lúc 9:30 giờ sáng vào cùng ngày.

Mạch Sống, Ngày 25/04/2013Qua mạng lưới cộng tác viên, đến nay đã có 150 đồng hương ghi danh tham gia Ngày Vận Động Cho Việt Nam ở Quốc Hội Hoa Kỳ vào 4 tháng 6 tới đây. Ngoài ra, khoảng 100 đồng hương ở một số tiểu bang lân cận đang sắp xếp để cùng nhau lấy xe đò về Hoa Thịnh Đốn nhập cuộc. Mục đích của BPSOS là huy động 450-500 người tham gia cuộc vận động yểm trợ cho cuộc tranh đấu dân chủ đang diễn ra rất gay go ở trong nước.

Mạch Sống, Ngày 25/04/2013Ngày hôm qua, phái đoàn Hoa Kỳ hoàn tất 3 ngày thương thảo với Việt Nam về Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương về mậu dịch trước khi lên đường đi Miến Điện. Ông Demetrios Marantis, Quyền Đại Diện Mậu Dịch Hoa Kỳ, một chức năng trực thuộc Văn Phòng Tổng Thống, đã dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ tiếp xúc với Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ Tướng Vũ Văn Ninh, và nhiều vị bộ trưởng và phó bộ trưởng cũng như Chủ Tịch Tổng Liên...

Page 11 of 19