Mạch Sống, ngày 11/04/2013

Sáng nay tiểu ban đặc trách nhân quyền thuộc Uỷ Ban Đối Ngoại của Hạ Viện Hoa Kỳ lắng nghe 6 nhân chứng trình bày về thực trạng nhân quyền ở Việt Nam ngay trước khi cuộc đối thoại nhân quyền giữa Hoa Kỳ và Việt Nam diễn ra ở Hà Nội vào ngày mai.

Mạch Sống, ngày 08/04/2013Hôm nay, văn phòng luật sư của cựu Dân Biểu Cao Quang Ánh, đã đưa vào toà án Liên Bang ở Lousiana đơn của 61 công dân Hoa Kỳ gốc Việt kiện Hành Pháp Obama đã phân biệt đối xử khi không chấp hành luật pháp Hoa Kỳ để bảo vệ tài sản của họ khi bị cưỡng đoạt bởi chính quyền Việt Nam. Đây là vụ kiện mang tính cách tố quyền tập thể (class action) mà 61 đương đơn chỉ mang tính cách tiêu biểu.

Thông Báo của BPSOS, Ngày 5 tháng 4, 2013Như nhiều cơ quan truyền thông vừa đưa tin, chúng tôi đang làm việc với Quốc Hội Hoa Kỳ  để chuẩn bị buổi điều trần về tình trạng chính quyền Việt Nam cưỡng đoạt tài sản của công dân Hoa Kỳ trong suốt mấy chục năm qua.

Mạch Sống, ngày 14 tháng 3, 2013Chiến dịch “Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản” vừa đạt một mục tiêu chiến thuật trong nỗ lực giành lại quyền sở hữu đất đai cho người dân: đặc quyền mậu dịch để được miễn thuế nhập cảng, mà Việt Nam hy vọng đạt được vào cuối năm ngoái, nay đã bị đẩy lùi một cách vô hạn định.  

Page 12 of 19