Mạch Sống, ngày 4 tháng 12, 2012

BPSOS kêu  gọi cộng đồng Việt ở khắp nơi tham gia chiến dịch “triệu chữ ký để chặn TPP” bằng cách ký tên vào thỉnh nguyện thư tại: http://www.avaaz.org/en/stop_the_corporate_death_star/?vc

“Đây là cuộc vận động toàn cầu nhằm đòi hỏi sự minh bạch trong tiến trình thương thảo đang diễn ra về hiệp ước tự do mậu dịch có tên là Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương”, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của BPSOS, giải thích. “Mọi người ở bất kỳ quốc gia nào, kể cả ở Việt Nam hay đang lánh nạn ở Thái Lan, đều có thể tham gia.”

Ts. Nguyễn Đình Thắng, ngày 13/9/2012Cộng đồng người Mỹ gốc Việt vừa tiến hai bước đáng kể trên hành trình ngăn chặn hiểm hoạ cho đồng bào ở trong nước nếu như Tổng Thống Obama ban cấp cho Việt Nam các quyền lợi mậu dịch vào cuối năm nay. Để cùng nhau đi nốt con đường từ đây đến cuối năm, chúng ta cần biết nét đại cương của lộ trình chung. Dưới đây là phần trình bày tóm tắt về lộ trình này.

Ts. Nguyễn Đình Thắng, ngày 4 tháng 9, 2012Hôm nay là đúng nửa chặng đường kể từ ngày Kiến Nghị Cảnh Báo Gởi TT Obama được phát động. Kiến nghị này cảnh báo rằng Hành Pháp Hoa Kỳ có thể vi luật và xem thường quyền lợi của công dân Hoa Kỳ gốc Việt nếu TT Obama giữ ý định ban cấp đặc quyền mậu dịch cho Việt Nam vào cuối năm nay. Để có câu trả lời chính thức của Toà Bạch Ốc về vấn đề này, chúng ta cần 25,000 chữ ký vào ngày 18 tháng 9, tức 30 ngày...

Báo Mạch Sống, ngày 28 tháng 6, 2012Ngày 24 tháng 6 năm 2012, tại tòa thị sảnh Thành Phố Louisville thị trưởng Greg Fischer đã long trọng đọc nội dung của Nghị Quyết Cờ Vàng trước hàng trăm quan khách, cựu tướng lãnh và chiến binh Việt Mỹ và thân hữu trong buổi lễ Vinh Danh Cựu Chiến Binh Việt Mỹ. Dân Biểu Liên Bang John Yarmuth (Dân Chủ) cũng đến tham dự và đọc bài diễn văn ngắn.Nghị Viên Dan Johnson, người đã bảo trợ cho Nghị Quyết Cờ Vàng đã...

Page 13 of 19