Chiến Dịch Xoá Bỏ Tra Tấn Ở Việt Nam Sẽ Được Công Bố Ở Quốc Hội Hoa Kỳ

Mạch Sống, ngày 15 tháng 1, 2014

Sau buổi điều trần ngày 16 tháng 1 về tù nhân lương tâm sẽ là buổi họp báo để ra mắt Chiến Dịch Xoá Bỏ Tra Tấn Ở Việt Nam.

Chiến dịch này, tên tiếng Anh là Campaign to Abolish Torture in Vietnam (CAT-VN), sẽ huy động quần chúng ở trong nước kết hợp với áp lực quốc tế nhằm hoàn toàn xoá bỏ mọi hành vi tra tấn ở Việt Nam.

“Tại buổi họp báo, chúng tôi sẽ phổ biến bản phúc trình dày 136 trang, kết quả của cuộc nghiên cứu kéo dài hai năm”, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc của BPSOS, nói.

BPSOS là một trong những tổ chức góp phần trong cuộc nghiên cứu và khởi động chiến dịch CAT-VN.

Theo Ts. Thắng, thời điểm phát động chiến dịch và phổ biến bản phúc trình được chọn để tăng áp lực quốc tế nhân cuộc Kiểm Điểm Định Kỳ của  Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đối với Việt Nam vào ngày 5 tháng 2.

Các nhân chứng sẽ phát biểu tại buổi họp báo gồm có Ông Trần Tử Thanh, một cựu tù nhân cải tạo; Ông Nguyễn Liêu, giáo dân Xứ Đạo Cồn Dầu mới đế Hoa Kỳ định cư từ Thái Lan; Sư Tol Danh, một nhà sư Khmer Krom đến Thuỵ Điển định cư sau thời gian lánh nạn ở Thái Lan; và Bà Trần Thị Ngọc Minh, mẹ của tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh.

Bà Ngọc Minh là một trong số nhân chứng điều trần vào buổi sáng trước Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos.

Buổi họp báo, do Dân Biểu Christopher Smith đỡ đầu, sẽ được tổ chức tại phòng 2255 Rayburn House Office Building bắt đầu lúc 1:45pm.

“Chúng tôi kêu gọi đồng hương hiện diện tại buổi điều trần buổi sáng hãy ở lại để tham dự buổi họp báo sau đó”, Ts. Thắng kêu gọi. “Xoá bỏ tra tấn đi liền với công cuộc bảo vệ tù nhân lương tâm trong khi chúng ta tranh đấu đòi tự do cho họ.”

Mọi người có thể theo dõi buổi điều trần buổi sáng qua đường link: http://www.ustream.tv/channel/hclive17