Chương Trình Đối Phó Đại Dịch
Bản Tin Số 2 -- Ngày 14 tháng 4, 2020

Trình bày trực tuyến (webinar)
“Tìm hiểu các chương trình vay tiền cho giới tiểu thương trong Đạo Luật CARES Act”
Ngày Thứ Năm 16 tháng 4, 2020
Lúc 3:00 – 4:30 pm giờ Hoa Thịnh Đốn
Ghi danh trước: https://attendee.gotowebinar.com/regist…/7020971487800960781

Diễn giả gồm các chuyên gia với nhiều kinh nghiệm:
- Gs.Ts. Khương Hữu Lộc
- Ts. Phan Quang Trọng
- Bà Jane Nga-Dung Nguyễn, Alpha Realtors
- Ông Dan Trần, AllTax LLC
- Cô Trang-Khanh Trần, Giám Đốc Điều Hành BPSOS
Có phần hướng dẫn điền đơn vay tiền theo chương trình vay tiền để trả lương (PPP) và chương trình vay tiền để bù đắp thiệt hại kinh tế do tai hoạ (EIDL).

Ghi danh nhận bản tin: https://lp.constantcontactpages.com/su/a8MMBoX/bpsos Dưới đây là 2 thông báo về các buổi trình bày trong tiếng Việt và 2 trang mạng mới được thiết lập với trọng tâm đối phó đại dịch. Asian American Chamber of Commerce tổ chức buổi trình bày bằng tiếng Việt về các chương trình hỗ trợ kinh tế thuộc Đạo Luật Giúp Đỡ, Cứu Trợ và An Ninh Kinh Tế (CARES Act): 2:00 - 3:30pm ngày 13/04/2020 Có sự tham gia của Cơ...

Cung cấp thông tin cập nhật về y tế và các chương trình hỗ trợ kinh tế cho cá nhân, tiểu thương và các tổ chức bất vụ lợi Thông Cáo Báo Chí Ngày 12 tháng 4, 2020 http://machsongmedia.com     Tình hình đại dịch cúm Vũ Hán (COVID-19) biến chuyển từng ngày. Các cơ quan chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương đã làm việc cật lực trong hơn một tháng qua để đưa ra các biện pháp đối phó về y tế và các gói hỗ trợ về kinh tế....

Thông Cáo Báo Chí, ngày 29 tháng 3 năm 2020 Hôm nay, Hội Đồng Quản Trị của BPSOS thông qua nghị quyết khẩn để huy động toàn thể tổ chức nhằm hỗ trợ đồng hương ở Hoa Kỳ, đồng bào ở Thái Lan và người dân ở Việt Nam đối phó với đại dịch coronavirus, còn được gọi là cúm Vũ Hán. “Với nghị quyết này, chúng tôi khẳng định trách nhiệm và quyết tâm sánh bước với các cộng đồng người Việt ở trong và ngoài nước để đối phó với cơn đại dịch,” Cô Đinh Ngọc...

Nhận lãnh trách nhiệm là xác định chủ quyền Ts. Nguyễn Đình Thắng Ngày 25 tháng 3, 2020 http://machsongmedia.com Dịch bệnh có 2 đặc điểm: không phân biệt và không chừa ai. Khi lây lan, siêu vi khuẩn không cần biết đối tượng là quan chức hay thường dân, đỏ hay xanh, có bằng cấp hay thất học, có quan điểm chính trị ra sao, là độc lập hay quốc doanh… Chúng không tha cho người ích kỷ và cũng không tha cho người có ý thức sống cạnh người...

Page 3 of 5