Tâm Việt

Cuối tuần qua, mỗi một đơn vị gia cư (tức là mỗi một địa chỉ có người ở) trên 50 tiểu bang và lãnh thổ ở Hoa Kỳ đều nhận được thư của U.S. Census Bureau đề ngày 8 tháng 3, 2010, thông báo là “khoảng một tuần kể từ hôm nay, quý vị sẽ nhận được một mẫu Census 2010 qua đường bưu điện.” Khi nhận được mẫu này, xin làm ơn điền vào và gửi đi mau mắn giùm,” bức thư mang chữ ký của ông Robert M. Graves, Giám Đốc Phòng Thống Kê Dân Số (Director, U.S. Census Bureau) yêu cầu.

Tầm quan trọng của việc thống kê dân số

Mỗi 10 năm, Phòng Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ được Hiến Pháp và Quốc Hội Hoa Kỳ giao cho trọng trách phải làm một cuộc thống kê dân số thật cặn kẽ để chúng ta có thể biết được một cách thật khoa học con số chính xác của dân số nước này, trong đó có khoảng 1 triệu rưởi người Mỹ gốc Việt. Là công dân Mỹ, chúng ta không những có vinh dự được tính trong tổng dân số Hoa Kỳ, chúng ta còn có bổn phận phải tiếp tay cho Phòng Thống Kê Dân Số hoàn thành nhiệm vụ của họ một cách xuất sắc. Vì sao?

Ts. Nguyễn Đình Thắng Trong xã hội dân chủ, dân số là một trong những yếu tố quyết định thế đứng của một cộng đồng. Từ dân số có thể quy ra số cử tri ở trong vùng, số người đi bỏ phiếu trong các cuộc tranh cử, số người tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ… Sắp tới đây, cộng đồng chúng ta sẽ có một cơ hội để tạo thế đứng của mình trong xã hội Hoa Kỳ qua con số: tham gia kiểm tra dân số. Cứ 10 năm chính phủ Hoa Kỳ lại tổ chức kiểm tra dân số một lần....

Chương Trình Đối Phó Đại Dịch Bản Tin Số 5 -- Ngày 23 tháng 4, 2020 Tin Cập Nhật Hôm nay Quốc Hội thông qua đạo luật ngân sách bổ sung (H.R. 266) 484 tỉ Mỹ kim, gồm những khoản chính: $310 tỉ cho cho chương trình vay tiền PPP (hỗ trợ lương bổng ngắn hạn) $50 tỉ cho chương trình vay tiền EIDL (hỗ trợ vì thiệt hại kinh tế do thảm hoạ) $10 tỉ cho tiền vay EIDL ứng trước và không phải hoàn trả $75 tỉ cho các nhà thương và hệ thống y...

Chương Trình Đối Phó Đại Dịch Bản Tin Số 4 -- Ngày 21 tháng 4, 2020   Buổi Trình Bày Trực Tuyến Về Chương Trình Vay Tiền PPP Thứ Năm 23 tháng 4, 2020 Lúc 3:00 – 4:30 pm giờ Hoa Thịnh Đốn Để giúp đồng hương giảm rủi ro lỡ chuyến tàu lần nữa, BPSOS sẽ tổ chức buổi trình bày trực tuyến (webinar) để hướng dẫn cụ thể cách điền đơn vay tiền PPP và những giấy tờ cần soạn sẵn để hoàn tất thủ tục vay tiền ngay khi chương trình này mở...

Chương Trình Đối Phó Đại Dịch Bản Tin Số 3 -- Ngày 19 tháng 4, 2020   Thông tin cập nhậtTính đến ngày 16/04: - 70% trong số 30 triệu tiểu thương đã nộp đơn vay tiền PPP. Toàn bộ số tiền $349 tỉ đã được chấp thuận cho 1.6 triệu đơn vay tiền PPP; tiền vay trung bình là $240K. Các ngân hàng đã ngưng nhận đơn vay tiền PPP. - 50% số tiểu thương đã nộp đơn vay tiền EIDL với tổng số là $383 tỉ, trong khi ngân sách chỉ có $17 tỉ cho khoản vay...

Page 2 of 5