Chuong Trinh Doi Pho Dai Dich - Ban Tin So 1

Ghi danh nhận bản tin: https://lp.constantcontactpages.com/su/a8MMBoX/bpsos
Dưới đây là 2 thông báo về các buổi trình bày trong tiếng Việt và 2 trang mạng mới được thiết lập với trọng tâm đối phó đại dịch.
  • Asian American Chamber of Commerce tổ chức buổi trình bày bằng tiếng Việt về các chương trình hỗ trợ kinh tế thuộc Đạo Luật Giúp Đỡ, Cứu Trợ và An Ninh Kinh Tế (CARES Act):
    • 2:00 - 3:30pm ngày 13/04/2020
    • Có sự tham gia của Cơ Quan Quản Lý Tiểu Thương (SBA)
"Tôi đã yêu cầu SBA và với sự giúp đỡ của Phòng Thương Mại Châu Á tổ chức một buổi hội nghị bằng tiếng Việt để giúp cộng đồng Việt Nam của chúng ta thông hiểu cu~ng có thể dễ dàng theo dõi những điều cần biết về sự hướng dẫn có liên quan đến chương trình cho vay tiền.
"Xin vui lòng tham gia cùng với chúng tôi trong cuộc họp qua điện thoại liên kết vào chiều thứ Ba, ngày 14 tháng 4, 2020, từ lúc 2 đến 3 giờ 30 chiều để cùng thông qua các chi tiết về nền kinh tế bị khủng hoảng (EIDl) và chương trình viện trợ Coronavirus Relief và Đạo Luật An Ninh Kinh Tế (CARES ACT) cho các doanh nghiệp nhỏ." Ông Bobby Ly, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Vùng HTĐ, MD và VA.

  • Giới thiệu trang mạng chuyên về các chính sách y tế và kinh tế của Hoa Kỳ để đối phó đại dịch COVID-19: https://bpsos-disaster-relief.constantcontactsites.com/
  • Giới thiệu tổ chức mới, Americans Help Fight COVID-19, được thiết lập để phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực giữa các nỗ lực hiến tặng trang thiết bị bảo vệ cho các người đang ở tuyến đầu đối phó đại dịch: https://www.americanshelpfightcovid19.org/
Cô Christy Hoàng, một trong những người đồng sáng lập, cho biết là tổ chức này đang hoạt động ở vùng thủ đô Hoa Kỳ và phụ cận. Cô Christy muốn kết nối với các nỗ lực tương tự ở khắp Hoa Kỳ để học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau.

Các con số cập nhật
Tính đến ngày 10/04:
- 70% trong số 30 triệu tiểu thương đã nộp đơn vay tiền PPP
- $141 tỉ đã được chấp thuận cho 550,000 đơn vay tiền PPP
- 50% số 30 triệu tiểu thương đã nộp đơn vay tiền EIDL với tổng số là $383 tỉ trong khi ngân sách chỉ có $17 tỉ cho khoản vay này
- Số định chế tài chánh cho vay PPP tăng từ 1,800 lên 4,100
- Các ngân hàng hiện chỉ nhận đơn PPP từ các thân chủ có sẵn tài khoản tại ngân hàng
- Quốc Hội đang soạn thảo luật tăng thêm $250 tỉ cho chương trình PPP