Chuong Trinh Doi Pho Dai Dich - Ban Tin So 3

Chương Trình Đối Phó Đại Dịch

Bản Tin Số 3 -- Ngày 19 tháng 4, 2020

 

Thông tin cập nhật

Tính đến ngày 16/04:

- 70% trong số 30 triệu tiểu thương đã nộp đơn vay tiền PPP. Toàn bộ số tiền $349 tỉ đã được chấp thuận cho 1.6 triệu đơn vay tiền PPP; tiền vay trung bình là $240K. Các ngân hàng đã ngưng nhận đơn vay tiền PPP.
- 50% số tiểu thương đã nộp đơn vay tiền EIDL với tổng số là $383 tỉ, trong khi ngân sách chỉ có $17 tỉ cho khoản vay này.
- Số ngân hàng cho vay PPP tăng từ 1,800 trước đây lên gần 5,000 hiện nay. 
- Quốc Hội đang soạn thảo luật tăng thêm $250 - $650 tỉ cho chương trình PPP, thêm $50 tỉ cho EIDL, và thêm $15 tỉ cho khoản tiền EIDL ứng trước mà không phải hoàn trả.


Trình Bày Trực Tuyến (Webinar)

Để tránh cho đồng hương người Việt hụt gói hỗ trợ tới đây, BPSOS bắt đầu loạt buổi trình bày trực tuyến (webinar).  Xem video thu lại tài liệu trình bày ngày 16 tháng 4 về chương trình vay tiền PPP và EIDL. Các buổi webinar kế tiếp:
- Cách điền đơn vay tiền PPP và EIDL
- Xin tiền thất nghiệp
- Tác động về cảm xúc và tâm trí của đại dịch
- Những cống hiến của người Mỹ gốc Việt trong phòng, chống đại dịch
Hãy ghi danh để nhận thông báo về các webinar này.

Tóm tắt các gói hỗ trợ kinh tế của chính quyền Hoa Kỳ:

(1) Families First Coronavirus Response Act (Gia Đình Trên Hết - Đáp Ứng lại Đại Dịch Coronavirus): Chủ nhân phải cho nhân viên hưởng các ngày nghỉ bệnh và được hưởng lương, thử nghiệm về Coronavirus được miễn phí, mở rộng chương trình trợ cấp thực phẩm và trợ cấp thất nghiệp…

(2) Preparedness & Response Supplemental Appropriation Act (Ngân Sách Bổ Túc để Sẵn Sàng Đáp Ứng) với ngân khoản bổ túc là 8.3 tỷ dollars cấp cho các bộ để đáp ứng lại các chi tiêu cần thiết nhằm phòng chống đại dịch Coronavirus.

(3) Đạo Luật CARES Act (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security) cung cấp ngân khoản 2,200 tỷ dollars (2.2 trillions) để cứu vãn và phuc hồi nền Kinh Tế Hoa Kỳ, đồng thời trợ giúp các tiểu thương và gia đình người Mỹ.

Quốc Hội dự định sẽ có gói hỗ trợ thứ 4, tập trung vào phân bổ ngân sách đến các tiểu bang, và gói hỗ trợ thứ 5, tập trung vào hồi phục kinh tế.