[COVID-19] Ban Tin So 5 - Quoc Hoi thong qua goi ngan sach bo sung

Chương Trình Đối Phó Đại Dịch

Bản Tin Số 5 -- Ngày 23 tháng 4, 2020

Tin Cập Nhật

Hôm nay Quốc Hội thông qua đạo luật ngân sách bổ sung (H.R. 266) 484 tỉ Mỹ kim, gồm những khoản chính:

  • $310 tỉ cho cho chương trình vay tiền PPP (hỗ trợ lương bổng ngắn hạn)
  • $50 tỉ cho chương trình vay tiền EIDL (hỗ trợ vì thiệt hại kinh tế do thảm hoạ)
  • $10 tỉ cho tiền vay EIDL ứng trước và không phải hoàn trả
  • $75 tỉ cho các nhà thương và hệ thống y tế
  • $25 tỉ cho chi phí xét nghiệm COVID-19

Ba khoản đầu là tiền hỗ trợ cho các tiểu thương. Theo luật CARES Act tiểu thương bao gồm những doanh nghiệp dưới 500 nhân viên; những người kinh doanh cá thể, làm nghề tự do, và làm việc theo hợp đồng; các tổ chức bất vụ lợi và các tổ chức tôn giáo.

$60 tỉ trong số $310 tỉ bổ sung sẽ được giao cho các ngân hàng cộng đồng và nghiệp đoàn tín dụng (credit union) để hỗ trợ giới tiểu thương và người làm nghề tự do thuộc các cộng đồng thiểu số, vốn chịu hiệt thòi, Dù vậy, toàn bộ số tiền bổ sung có thể cũng sẽ chóng hết vì hiện nay có nhiều đơn vay tiền đã ở sẵn trong dòng chờ.

Tổng Thống Trump cho biết sẽ nhanh chóng ký ban hành H.R. 266. Chương trình vay tiền PPP sẽ được mở lại Thứ Sáu 24 tháng 4 hoặc trễ lắm là Thứ Hai tuần sau đó.

Hướng Dẫn Trực Tuyến Về Chương Trình Vay Tiền PPP
và Hỗ Trợ Thất Nghiệp

Để giúp đồng hương chuẩn bị nộp đơn vay tiền ngay khi chương trình PPP mở lại, hôm nay BPSOS đã tổ chức buổi trình bày trực tuyến (webinar) về cách điền đơn và soạn sẵn những giấy tờ cần thiết khi nộp đơn.

Đồng thời, các chuyên gia cũng hướng dẫn về điều kiện và thủ tục nộp đơn với 4 chương trình hỗ trợ thất nghiệp cho những đồng hương không đủ điều kiện để vay tiền PPP. Trong một số trường hợp, các khoản hỗ trợ này cộng lại có thể nhiều hơn số tiền vay theo chương trình PPP.

Quý vị có thể xem video thu lại buổi trình bày trực tuyến: https://dashboard.gotowebinar.com/contentLibrary/93939d2d-bfc7-4eb8-bb72-692e104f93b5

Tài liệu sử dụng tại buổi trình bày: http://dvov.org/wp-content/uploads/2020/04/Webinar-No-2-PPP-EIDL-unemployment-04-23-2020.pdf

 

Xin ghi danh tại đây để được thông báo về các buổi trình bày trực tuyến kế tiếp: https://attendee.gotowebinar.com/register/1918691077821779981

Để Nộp Đơn Vay Tiền PPP

Theo tin tức dòng chính và các thông tin chúng tôi nhận được từ đồng hương, các tiểu thương và người làm nghề tự do thuôc các cộng đồng thiểu số đã gặp rất nhiều khó khăn để nộp đơn vay tiền PPP qua các ngân hàng. Đã có những tố giác rằng một số ngân hàng ưu đãi các đơn vay khoản tiền lớn để được hưởng tối đa tiền phí theo công thức 5% của luật CARES Act. Một số doanh nghiệp tiểu thương đã kiện các ngân hàng Bank of America, JPMorgan Chase, U.S. Bank và Wells Fargo về việc này.

Trang của Cơ Quan Quản Trị Tiểu Thương (SBA) có danh sách của các ngân hàng và credit union được phép nhận đơn vay tiền PPP: https://www.sba.gov/paycheckprotection/find

Ngoài ra, chúng tôi nhận được thông tin về một số dịch vụ trực tuyến sau đây có thể nhận đơn hoặc hỗ trợ việc nộp đơn:

Intuit.com

PayPal.com

Square.com

Bluevine.com

Quick Relief Response (có người nói tiếng Việt): 888-885-6368