Thông Báo của BPSOS, ngày 12 tháng 12, 2020   http://machsongmedica.org   Nhóm NextGen (Thế Hệ Kế Tiếp), gồm các em từ 12 đến 25 tuổi ở Hoa Kỳ và Âu Châu, sẽ tường trình về hoạt động và thành quả trong năm 2020, vào Chủ Nhật 20 tháng 12, từ 3pm đến 4:15pm giờ Miền Đông Hoa Kỳ (tức 12 giờ đến 1:15 trưa ở California).   Nhóm NextGen được hình thành vào tháng 7 năm 2019 bởi một số em học sinh và sinh viên sau khi tham gia...

LTS: Mạch Sống xin giới thiệu bài viết của Cô Nguyễn Khuê Tú, cư dân thành phố Vancouver, Canada và hiện là sinh viên y khoa năm thứ 2. Cô Khuê Tú từng là Uỷ Viên Nhân Quyền của Liên Hội Người Việt Canada và hiện là thành viên hải ngoại của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam. Ngày 4 tháng 6 năm 2015, cô tham gia cuộc điều trần tại Quốc Hội Canada về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Tuần sau đó cô sang Hoa Thịnh Đốn để tiếp tay tổ chức Ngày...