Ts. Nguyễn Đình Thắng

Bước tiên khởi để tìm giải pháp là xác định đối tượng phục vụ. Vấn nạn là vấn nạn của ai? Giải pháp là giải pháp cho ai? Ai sẽ hưởng phúc lợi?

Người phục vụ mà không xác định đối tượng phục vụ ngay từ đầu thì chẳng khác nào bác sĩ chữa bệnh mà không biết bệnh nhân là ai.

Đối tượng phục vụ có thể là một cá nhân, một nhóm người, hay một tổ chức.

Tiêu chí để xác định đối tượng phục vụ

Việc xác định đối tượng phục vụ phải tuân thủ 2 tiêu chí:

  1. Định nghĩa đối tượng phục vụ phải cụ thể. Hãy hình dung khi gặp ai đó, chỉ cần hỏi đôi câu là có thể phân định người ấy thuộc hoặc không thuộc đối tượng phục vụ. Bằng không thì chưa đủ cụ thể.
  2. Phúc lợi cho đối tượng phục vụ phải đo lường được: Giải pháp có hữu hiệu hay không chỉ có thể đo lường dựa trên phúc lợi tạo ra cho đối tượng phục vụ. Nếu không đo lường được phúc lợi thì sẽ không thể đánh giá giải pháp.

Pic 2

Ts. Nguyễn Đình Thắng http://machsongmedia.org  Có một câu nói hay: Trước mỗi vấn đề, người tích cực luôn luôn đi tìm giải pháp; trước mỗi giải pháp, người tiêu cực luôn luôn nêu ra thêm nhiều vấn đề. Các quốc gia phát triển đều là các quốc gia có văn hoá tìm giải pháp. Thay vì chê trách hay than vãn về một tệ trạng, con người ở đó thi thố tài năng để tìm đáp số hoặc lối thoát. Một điều hết sức hiển nhiên là đất nước nào tích cực đi tìm...

Dẫn Nhập và Định Hướng BPSOS, ngày 21 tháng 6, 2021 http://machsongmedia.org Năm 2015, BPSOS bắt đầu chương trình đào tạo 12 tháng về lãnh đạo, điều hành và quản lý. Tính đến đầu năm 2021, khoảng 350 người đã theo học và đã hoàn tất các cấp khác nhau. Mục đích của chương trình là tăng nội lực cho từng cộng đồng một, để sao cho các thành viên trong cùng cộng đồng phân công và phối hợp với nhau một cách hiệu quả nhằm đạt một số mục tiêu chung....

• Trong năm 2021 sẽ thực hiện 30 đơn kiến nghị   Mạch Sống, ngày 12 tháng 6, 2021   http://machsongmedia.org   Tổ Công Tác LHQ về Giam Giữ Tuỳ Tiện (UN Working Group on Arbitrary Detention, WGAD) là một thủ tục quan trọng về nhân quyền của LHQ dành cho các tù nhân lương tâm nhưng lại ít được khai thác cho các trường hợp ở Việt Nam.   Để thay đổi tình trạng này, ngày 1 tháng 6 vừa qua BPSOS tổ chức...

Thông Báo của BPSOS, ngày 12 tháng 12, 2020   http://machsongmedica.org   Nhóm NextGen (Thế Hệ Kế Tiếp), gồm các em từ 12 đến 25 tuổi ở Hoa Kỳ và Âu Châu, sẽ tường trình về hoạt động và thành quả trong năm 2020, vào Chủ Nhật 20 tháng 12, từ 3pm đến 4:15pm giờ Miền Đông Hoa Kỳ (tức 12 giờ đến 1:15 trưa ở California).   Nhóm NextGen được hình thành vào tháng 7 năm 2019 bởi một số em học sinh và sinh viên sau khi tham gia...

Page 3 of 4