Ts. Nguyễn Đình Tháng

http://machsongmedia.org 

Khó khăn lớn nhất cho người muốn giải quyết một vấn nạn là hố ngăn cách giữa ước vọng và hành động cụ thể. Hai câu hỏi cốt lõi họ phải tự hỏi là:

(1) Làm sao biến ước vọng thành hành động cụ thể?

(2) Làm sao bảo đảm rằng hành động cụ thể đáp ứng ước vọng?

Ai không trả lời được câu thứ nhất thì sẽ bị khựng lại ở mức hô khẩu hiệu, đề ra chiêu bài nhưng bó tay, không biết phải làm gì cụ thể để thay đổi hiện trạng.

Ai không trả lời đươc câu thứ hai thì sẽ sa đà vào trạng thái làm đến đâu hay đến đó, làm cho có làm để rồi “đi dăm phút đã về chốn cũ”.

Ket Luan pic 1

Các người Việt Nam rất trẻ tại Hội Nghị Thượng Đỉnh về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế BPSOS, ngày 6 tháng 7, 2021 http://machsongmedia.org Nhóm NextGen được hình thành năm 2019 bởi hơn 20 bạn trẻ và rất trẻ, tuổi từ 12 đến ngoài 20. Ngày 7 tháng 7 tới đây, cô Vy Phạm, học sinh trung học ở Louisville (KY), sẽ đại diện NextGen thuyết trình trực tuyến về kinh nghiệm liên kết quốc tế để tranh đấu cho quyền trẻ em ở Việt Nam. Năm lên 9, cô Vy Phạm...

Ts. Nguyễn Đình Thắng http://machsongmedia.org  Một Mô Hình Lô-gíc có thể hàm chứa nhiều mục tiêu phúc lợi; mỗi mục tiêu phúc lợi lại phải có một Phương Án Lô-gíc. Nghĩa là mỗi thời kỳ thực hiện sách lược đều có thể có nhiều phương án cần được triển khai cùng lúc. Chương Trình Hành Động (Activity Plan hay Work Plan) tổng hợp các công việc để triển khai cùng lúc các phương án song hành. Lập Chương Trình Hành Động là chặng cuối trong tiến...

Ts. Nguyễn Đình Thắng Mô Hình Lô-gíc thoạt trông có vẻ phức tạp, nhưng thực ra phần lớn chỉ là sắp xếp lại thông tin đã có sẵn từ Cây Vấn Đề và Biểu Đồ Chuyển Đổi: mô tả vấn đề, mô tả tầm nhìn, mục tiêu phúc lợi, sách lược nhằm tác động các căn nguyên và (nếu có) các biện pháp can thiệp tắt và giai đoạn. Thông tin mới chỉ có nhập liệu và các yếu tố ngoại cảnh. Các thông tin còn thiếu gồm có phương án và mục tiêu xuất liệu. Cả 2 thông tin này...

Ts. Nguyễn Đình Thắng Cây Vấn Đề và Biểu Đồ Chuyển Đổi giúp hoặc đúng hơn ép chúng ta tập dần với cách tư duy cấu trúc: phân định được đâu là hiện tượng, đâu là bản chất, đâu là quả, đâu là nhân, đâu là nguyên nhân gần, đâu là nguyên nhân xa và nguyên nhân gốc, đâu là trọng tâm để tác động, đâu là điểm nhấn để can thiệp, và các mối tương quan nhân-quả giữa tất cả những yếu tố kể trên. Tư duy cấu trúc là cần thiết để chọn đúng việc, tác động...

Page 4 of 7