BPSOS, ngày 26 tháng 11, 2020   http://machsongmedia.com   Hôm nay là ngày Lễ Tạ Ơn ở Hoa Kỳ; tôi viết lời cảm ơn gửi đến tất cả những ngườii đã đồng hành cùng BPSOS qua nhiều thập niên và nhiều chương trình. Mỗi chương trình của chúng tôi là một con đường dài và gian truân vì chủ trương giải quyết tận gốc vấn nạn thay vì đối phó tình thế hay sự kiện.   Cách đây 30 năm, khi đồng bào thuyền nhân đối mặt mối nguy cưỡng bách...

về các lời vu khống có chủ ý của Bà Holly Ngô quanh vụ kiện kép Ngày 5 tháng 8, 2019 Ts. Nguyễn Đình Thắng http://machsongmedia.com Từ một tháng qua, dù có một số thông tin sai lạc được phổ biến, chúng tôi đã không lên tiếng vì không muốn lời qua tiếng lại. Chúng tôi chủ trương chỉ công bố lập trường của BPSOS, đúng thời đúng lúc. Cũng trong thời gian ấy nhiều thân hữu đã hỏi han, bày tỏ sự ủng hộ cũng như nỗi ưu tư. Mặc dù không ai nói,...

để đẩy mạnh hơn nữa công tác vận động cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam Thông báo tuyển nhân sự Ngày 02 tháng 8, 2019 http://machsongmedia.com Nhằm tận khai thác các thành quả của cuộc tổng vận động kéo dài 2 tuần lễ vừa qua, chúng tôi nay tuyển nhân sự cho một chức năng mới: Giám Đốc về Quốc Tế Vận.  Nhiệm vụ tiêu biểu của nhân sự này gồm có: (1)   Liên lạc thường xuyên và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính quyền...

Page 1 of 10