BPSOS, ngày 26 tháng 11, 2020

 

http://machsongmedia.com

 

Hôm nay là ngày Lễ Tạ Ơn ở Hoa Kỳ; tôi viết lời cảm ơn gửi đến tất cả những ngườii đã đồng hành cùng BPSOS qua nhiều thập niên và nhiều chương trình. Mỗi chương trình của chúng tôi là một con đường dài và gian truân vì chủ trương giải quyết tận gốc vấn nạn thay vì đối phó tình thế hay sự kiện.

 

Cách đây 30 năm, khi đồng bào thuyền nhân đối mặt mối nguy cưỡng bách hồi hương, chúng tôi đã phối hợp trận chiến pháp lý ở các quốc gia tạm dung với vận động chính sách ở Hoa Kỳ và LHQ. Sau 7 năm, chính sách Hoa Kỳ và quốc tế thay đổi, cho phép 20 nghìn đồng bào được định cư Hoa Kỳ sau khi bị hồi hương.

 

Cách đây 20 năm, khi nhiều đồng bào trở thành nạn nhân của tệ nạn buôn lao động, chúng tôi mở chương trình bài trừ nạn buôn người. Đến nay, trên 8 nghìn nạn nhân người Việt và 3 nghìn nạn nhân thuộc các sắc dân khác đã được giải cứu ở trên 20 quốc gia. Trước sự đe doạ chế tài của Hoa Kỳ, Việt Nam đã ký Hiệp Định Thư Palermo về chống buôn người.

 

Cách đây 13 năm, khi nhà nước Việt Nam thực hiện cuộc đàn áp thô bạo nhắm vào các người bất đồng chính kiến, mà hậu quả là ngày càng thêm người Việt bỏ nước đi tị nạn và các nhà tù ở Việt Nam thêm tù nhân lương tâm, chúng tôi đã lập văn phòng văn phòng thường trực ở Thái Lan để bảo vệ pháp lý cho người tị nạn và mở chương trình “Tự Do Cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam”. Đến nay, cả nghìn đồng bào đã nhận sự trợ giúp của luật sư, phần lớn được xét là tị nạn, và vài trăm người đã lên đường định cư ở nhiều quốc gia. Nhiều tù nhân lương tâm đã được các nghị sĩ quốc tế “bảo trợ”, và ngày càng nhiều các tổ chức quốc tế góp tiếng nói để bảo vệ và đòi tự do cho họ.

 

về các lời vu khống có chủ ý của Bà Holly Ngô quanh vụ kiện kép Ngày 5 tháng 8, 2019 Ts. Nguyễn Đình Thắng http://machsongmedia.com Từ một tháng qua, dù có một số thông tin sai lạc được phổ biến, chúng tôi đã không lên tiếng vì không muốn lời qua tiếng lại. Chúng tôi chủ trương chỉ công bố lập trường của BPSOS, đúng thời đúng lúc. Cũng trong thời gian ấy nhiều thân hữu đã hỏi han, bày tỏ sự ủng hộ cũng như nỗi ưu tư. Mặc dù không ai nói,...

để đẩy mạnh hơn nữa công tác vận động cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam Thông báo tuyển nhân sự Ngày 02 tháng 8, 2019 http://machsongmedia.com Nhằm tận khai thác các thành quả của cuộc tổng vận động kéo dài 2 tuần lễ vừa qua, chúng tôi nay tuyển nhân sự cho một chức năng mới: Giám Đốc về Quốc Tế Vận.  Nhiệm vụ tiêu biểu của nhân sự này gồm có: (1)   Liên lạc thường xuyên và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính quyền...

Chứng cứ về các hành vi quấy nhiễu của Bà Holly Ngô đối với một số ân nhân của BPSOS từ năm 2012 đến 2016 Ngày 10 tháng 7, 2019 http://machsongmedia.com Trong 2 năm qua, BPSOS và Bà Holly Ngô đối đầu nhau trong một vụ kiện kép: -          Bà Holly Ngô kiện Ts. Nguyễn Đình Thắng và BPSOS rằng việc tiết lộ các hành vi quấy nhiễu một cách có hệ thống của Bà đối với một số thành viên nam của nhóm...

Các thông tin sai trong một bản tin của tổ chức có tên Hội Đồng Các Dân Tộc và Các Tôn Giáo Việt Nam BPSOS, ngày 13 tháng 8, 2018http://machsongmedia.com Trên trang mạng cprvn.org, tổ chức có tên Hội Đồng Các Dân Tộc và Các Tôn Giáo Việt Nam (Council of Peoples and Religions of Vietnam, viết tắt là CPRVN), mà Mục Sư Nguyễn Công Chính là Chủ Tịch, đã tường trình sai lạc về sự tham gia của họ tại Cuộc Họp Cấp Bộ Trưởng để Phát Huy Tự Do Tôn...

Page 1 of 9