Các thông tin sai trong một bản tin của tổ chức có tên Hội Đồng Các Dân Tộc và Các Tôn Giáo Việt Nam

BPSOS, ngày 13 tháng 8, 2018

http://machsongmedia.com

Trên trang mạng cprvn.org, tổ chức có tên Hội Đồng Các Dân Tộc và Các Tôn Giáo Việt Nam (Council of Peoples and Religions of Vietnam, viết tắt là CPRVN), mà Mục Sư Nguyễn Công Chính là Chủ Tịch, đã tường trình sai lạc về sự tham gia của họ tại Cuộc Họp Cấp Bộ Trưởng để Phát Huy Tự Do Tôn Giáo do Ngoại Trưởng Mike Pompeo triệu tập trong 3 ngày 24-26 tháng 7 vừa qua. Xem: https://www.cprvn.org/hoat

Vì đã giới thiệu MS Chính tham dự cuộc họp này, chúng tôi có nghĩa vụ lên tiếng về các thông tin sai lạc sau đây:

(1)    Không có việc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ mời MS Chính trong tư cách đại diện cho đất nước Việt Nam hoặc cho dân tộc Việt Nam như bản tin của CPRVN tường thuật. Bộ Ngoại Giao chỉ mời MS Chính trong tư cách nhân chứng của sự đàn áp tôn giáo ở Việt Nam. Bộ Ngoại Giao cũng mời khoảng 10 nhân chứng của sự đàn áp tôn giáo ở một số nước khác như Iraq, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ...

(2)    Không có việc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ mời “phái đoàn 5 đại biểu” của CPRVN. Khi MS Chính đề nghị thêm người đi cùng, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hỏi ý kiến của chúng tôi. Trong số 5 người mà bản tin của CPRVN nêu tên là đại biểu, chúng tôi chỉ xác nhận với Bộ Ngoại Giao về 3 người, là những người chúng tôi biết trong tư cách đại diện cho các tổ chức người Tin Lành Tây Nguyên; chúng tôi không hề được họ cho biết họ là “đại biểu” của tổ chức CPRVN. Nếu biết thì chúng tôi đã có ý kiến khác hơn cho Bộ Ngoại Giao. Hai người còn lại đã không được vào Bộ Ngoại Giao trong suốt cuộc họp 3 ngày.

(3)    Không có việc phái đoàn đại biểu của CPRVN đóng góp “các bài thuyết trình nhạy bén” tại cuộc họp cấp bộ trưởng này. Chỉ có một bài phát biểu duy nhất do MS Chính đọc tại một cuộc thảo luận tiến hành song song với nhiều cuộc thảo luận khác trong ngày 25 tháng 7. Nội dung của bài thuyết trình 10 phút này do chúng tôi duyệt trước và được Bộ Ngoại Giao chấp thuận trước. Ms. Chính nói tiếng Việt và thông dịch viên tiếng Anh là người của chúng tôi đề cử. Trước đó, MS Chính đã có lần định đổi bài phát biểu để giới thiệu tổ chức CPRVN và xin Hoa Kỳ tài trợ, nhưng Bộ Ngoại Giao đã bác bỏ và bắt phải quay lại với nội dung đã được chấp thuận. Ngoài ra, Bộ Ngoại Giao có tổ chức một buổi gặp mặt ngắn, vào sáng ngày thứ Năm 26 tháng 7, giữa Phó Tổng Thống Pence, Ngoại Trưởng Pompeo và Tổng Giám Đốc Cơ Quan Quản Trị và Ngân Sách Quốc Gia (Director, Office of Management and Budget) Mick Mulvaney, với các nhân chứng của sự đàn áp tôn giáo kể trên. Bộ Ngoại Giao yêu cầu mỗi nhân chứng chỉ chú trọng vào 2 điều: quan điểm cá nhân về tự do tín ngưỡng, tôn giáo và muốn Hoa Kỳ gíup bảo vệ tự do tín ngưỡng, tôn giáo như thế nào?

Tổng lược kế hoạch thực hiện Chương Trình Đòi Tài Sản Ts. Nguyễn Đình Thắng Ngày 30 tháng 9, 2017 http://machsongmedia.com Khi nắm quyền, người cộng sản suy nghĩ đơn giản rằng họ đối đãi cách nào thì dân cũng phải chịu. Vì lòng tham, họ cướp bóc tài sản của dân, của các tổ chức tôn giáo, của các cộng đồng bản địa, của các doanh gia ngoại quốc gốc Việt... Nay vì nhu cầu sinh tồn, họ phải bước vào sân chơi quốc tế, nơi mà các thể chế pháp...

Ngày 29 tháng  9, 2017  http://machsongmedia.com Thưa Quý Vị Ân Nhân: Chúng tôi xin hoan hỉ thông báo rằng buổi gây quỹ vừa qua đã thu được tổng cộng US $72,000 sau khi trừ chi phí. Khoản tiền thu được này bao gồm cả các khoản đóng góp đã hứa nhưng chưa gởi đến. Ngoài ra, nhiều Quý Vị Ân Nhân còn ngỏ ý muốn tham gia hoặc tìm hiểu thêm về công thức “nhóm kết nghĩa”, là công thức để mọi người có thể làm những việc...

Ngày 29 tháng  9, 2017 http://machsongmedia.com Thưa Quý Vị Ân Nhân: Chúng tôi xin hoan hỉ thông báo rằng buổi gây quỹ ngày  22 tháng 7 vừa qua để hỗ trợ các hoạt động quốc tế của BPSOS đã thu được tổng cộng US $22,000  sau khi trừ chi phí.  Buổi gây quỹ này nằm trong nỗ lực rộng hơn của BPSOS để giới thiệu đến đồng hương ở Nam California các hoạt động bảo vệ đồng bào lâm nạn và dân chủ hoá Việt Nam....

Chương Trình Gây Quỹ của BPSOS Ngày 16 tháng 9, 2017 tại Houston, TexasThưa quý vị đồng hương,Ngày 16 tháng 9 tới đây BPSOS sẽ tổ chức buổi gây quỹ hàng năm ở Houston, Texas tại nhà hàng Ocean Palace.Từ 2008 đến nay BPSOS đã giải cứu gần 9,000 đồng bào bị buôn làm nô lệ ở nhiều nơi trên thế giới, bảo vệ 1,000 đồng bào tiếp tục rời bỏ quê hương đi tị nạn ở các quốc gia trong vùng, và can thiệp cho hàng trăm nhà tranh đấu nhân quyền bị lâm nạn...

Page 2 of 10