Mạch Sống, ngày 31 tháng 10, 2020

Hoa Kỳ thực hiện cuộc khảo sát dân số toàn quốc mỗi thập niên. Năm nay, số người hưởng ứng đạt mức 99% ở đa số các tiểu bang, một sự kiện chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ. Tỉ lệ này bao gồm những công dân, những cư dân hợp pháp và cả những cư dân không giấy tờ hợp pháp. Tham gia khảo sát dân số hoàn toàn tự nguyện. Mức hưởng ứng này, nhất là trong hoàn cảnh đại dịch, cho thấy ý thức rất cao của người dân, được hun đúc trong những năm gần đây bởi các vấn đề liên quan đến chính sách đối nội và đối ngoại của Hành Pháp Hoa Kỳ.

BPSOS là đối tác của Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ qua 3 cuộc kiểm tra dân số: 2000, 2010, 2020. Mỗi đợt thống kê dân số, hàng trăm nhân viên và thiện nguyện viên của BPSOS vận động sự tham gia của người Việt qua các kênh truyền thông, qua các tờ rơi, qua việc tiếp cận với từng đồng hương.

"Chúng tôi hãnh diện về ý thức của người dân Hoa Kỳ, trong đó có cộng đồng người Việt, được thể hiện qua việc hưởng ứng cuộc khảo sát dân số năm nay," Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, phát biểu.

Dưới đây là thông điệp của Cục Thống Kê Dân Số ngày 30 tháng 10, 2020.

Shandon Phan Quốc Cường Theo luật pháp, việc tham gia vào cuộc thống kê dân số mỗi thập niên là bổn phận của mỗi người dân, dù là có quốc tịch hay không. Về quyền lợi, trên 400 tỉ đô la ngân sách chính phủ được chi ra mỗi năm cho các dịch vụ xã hội. Cứ mỗi người dân bị bỏ rơi, không được tính trong bản thống kê dân số thì làm mất đi hàng ngàn đô la mỗi năm ngân khoản liên bang tài trợ cho các dịch vụ quan trọng như trường học, bệnh viện, trung...

Duy Vũ Chị Hoàng Hiển, Trưởng Phòng BPSOS New Orleans, được chọn làm Chủ Tịch Uỷ Ban Thống Kê Dân Số Vùng Tây New Orleans đã cùng tham gia và tổ chức nhiều buổi tiếp xúc với đồng hương tại các nhà thờ Maria Nữ Vương, Lê Thị Thành, La Vang và Chùa Bồ Đề. Được sự hưởng ứng nồng nhiệt của đồng hương, phái đoàn đã giải thích và trả lời thỏa đáng các câu hỏi liên quan đến lợi ích của việc thống kê dân số. May mắn là đúng vào dịp Tết, các nhà thờ...

Cathania Trần Thống kê dân số là một công tác vô cùng quan trọng trong tiến trình sinh hoạt của quốc gia Hoa Kỳ về mọi mặt. Tầm mức quan trọng có thể được đo lường chính xác hơn qua việc thi hành công tác này nằm ngay trong Điều 2, Chương 1 của Bản Hiến Pháp. Từ lần thống kê dân số đầu tiên vào năm 1790, cứ mỗi thập niên, Sở Thống Kê Dân Số (US Census Bureau) thuộc Bộ Thương Mại của chính phủ liên bang (U.S. Department of Commerce) lại đảm...

Tâm Việt Đúng như chúng tôi đã thông báo trong bài báo trước, Mẫu 125 Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ 2010 (Official 2010 Census Form) đã được gởi tới mỗi đơn vị gia cư ở trên lãnh thổ Hoa Kỳ và 50 tiểu bang trong vòng mấy ngày qua. Đây là một công tác qui mô và vĩ đại vì dân số Hoa Kỳ hiện là 308 triệu người và con số đơn vị gia cư chắc cũng đến trên 100 triệu là ít. Để gởi 100 triệu lá thư này, kèm theo mẫu Thống Kê Dân Số, Sở Thống Kê Dân số Hoa Kỳ...

Page 1 of 2