Chuyện hài cuối năm: Việt Nam sẽ thực thi các cam kết nhân quyền… vào cuối thế kỷ

  • Là thành viên Hội Đồng Nhân Quyền LHQ, Việt Nam khoe thiện chí

Mạch Sống, ngày 23 tháng 12, 2023

http://machsongmedia.org

Nhân kỷ niệm 75 năm bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền Phổ Quát (còn gọi là Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền), Việt Nam đã đệ trình với Ban Thư Ký “Nhân Quyền 75” 8 lời hứa thực thi các cam kết nhân quyền, như cải tổ khung luật cho phù hợp với các cam kết quốc tế, xiển dương các biện pháp và đầu tư nguồn lực để phát huy nhân quyền, v.v. Các lời hứa của nhà nước Việt Nam: https://dvov.org/wp-content/uploads/2023/12/Viet-Nam_EN.pdf

Nhưng thời hạn thực thi lại rất lạ lùng: năm 2099. Nghĩa là 76 năm nữa.

Thoạt tiên, một viên chức LHQ cho rằng đây là lỗi đánh máy: chắc 2029 chứ không thể nào 2099. Sau khi phối kiểm thì người này xác nhận, đúng là nhà nước Việt Nam chọn 2099 làm thời hạn thực thi các lời hứa với quốc tế. Người dân trong nước phải chờ thêm hơn 3 / 4 thế kỷ.

Pic_6_-_12-23-2023.png.jpg

Hình 1 - Điểm nhóm Tin lành buôn Chuê (Buôn Čuê), xã Băng Adrênh, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk kỷ niêm 75 năm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền

Đầu năm nay, trong tư cách thành viên Hội Đồng Nhân Quyền LHQ, nhà nước Việt Nam đề xướng Nghị Quyết số 52/19 để kêu gọi các chính quyền, các tổ chức quốc tế và mọi thành phần xã hội trên toàn cầu đánh dấu Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10 tháng 12  lần thứ 75. Hội Đồng Nhân Quyền LHQ thông qua nghị quyết này ngày 4 tháng 4, 2023. Xem ở đây.  

Nhà nước Việt Nam kêu gọi cả thế giới làm một đằng, còn mình thì làm ngược lại. Trước ngày 10 tháng 12, công an đã bủa ra ở Tây Nguyên để răn đe các hội thánh Tin Lành tư gia không được kỷ niệm ngày này, bằng không sẽ bị bắt, bị tù. Ngay trong ngày 10 tháng 12, công an canh gác không cho nhiều tín đồ Tin Lành Tây Nguyên ra khỏi nhà để không thể tham gia sinh hoạt kỷ niệm. Một số người vẫn cách này cách khác đứng ra kỷ niệm ngày 10 tháng 12 thì bị “mời” lên đồn công an, bị doạ nạt và bị cấm không được đăng hình ảnh sinh hoạt kỷ niệm, không được báo cáo với LHQ.

Hai sự kiện trên cho thấy nhà nước Việt Nam chỉ diễn tuồng về cam kết nhân quyền. Hai chuyện hài cuối năm.

 

Cập nhật tháng 1/2024:

Bà Laura Macini của LHQ cho biết số năm 2099 không phải là lỗi đánh máy. 

Tuy nhiên, nhà nước Việt Nam đã gửi lại bản cam kết khác, không còn số năm. 

 

Bài liên quan:

Đánh dấu 75 năm Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền Phổ Quát
https://machsongmedia.org/administrator/index.php?option=com_content&task=article.edit&id=2069