Ngày 10 Tháng 7: Tổng Vận Động Nhân Quyền Cho Việt Nam Tại Quốc Hội Hoa Kỳ

Thông Báo của BPSOS

Ngày 13 tháng 4, 2018

http://machsongmedia.com

Từ 2012, hàng năm BPSOS đều tổ chức Ngày Vận Động Cho Việt Nam tại Quốc Hội Hoa Kỳ, với sự tham gia của nhiều trăm đồng hương đến từ các thành phố và tiểu bang Hoa Kỳ. Cuộc tổng vận động năm nay sẽ là lần thứ 8 và sẽ được tổ chức tại Quốc Hội Hoa Kỳ ngày 10 tháng 7.

Trong cuộc tổng vận động năm nay, chúng tôi sẽ khai thác thành quả của những năm trước để:

(1)    Vận động Hành Pháp chế tài theo Luật Magnitsky Toàn Cầu các giới chức Việt Nam là thủ phạm đàn áp nhân quyền;

(2)    Vận động Quốc Hội mở chương trình đòi Việt Nam bồi thường tài sản mà họ đã chiếm đoạt của công dân Hoa Kỳ;

(3)    Phơi bày việc chính quyền Việt Nam dùng các tổ chức ngoài chính phủ, như Hội Cờ Đỏ, để ném đá giấu tay trong chính sách đàn áp nhân quyền;

(4)    Đòi tự do cho các tù nhân lương tâm.

Nỗ lực tổng vận động từ năm 2012 đến cuối năm 2016 đã đạt những thành quả đáng kể như:

(1)    Quốc Hội thông qua luật Magnitsky Toàn Cầu cuối năm 2016;

(2)    Quốc Hội thông qua luật tăng cường bảo vệ tự do tôn giáo cuối năm 2016;

(3)    17 tù nhân lương tâm Việt Nam được các dân biểu và thượng nghị sĩ Hoa Kỳ kết nghĩa, trong số đó nhiều người đã được tự do;

(4)    Việt Nam đã ký và chuẩn duyệt công ước quốc tế về chống tra tấn và bảo vệ quyền của người khuyết tật;

(5)    Đẩy lùi các cuộc đàn áp nhắm vào các cộng đồng tôn giáo và bản địa ở Việt Nam.

Bắt đầu năm 2017, trọng tâm của Ngày Vận Động Cho Việt Nam là khai thác các thành quả này.

Chương trình vận động năm nay sẽ bao gồm:

(1)    Buổi họp khoáng đại tại trụ sở chính của Quốc Hội;

(2)    Các phái đoàn tiếp xúc với dân biểu và thượng nghị sĩ đại diện cho mình;

(3)    Phái đoàn hỗn hợp họp với Bộ Ngoại Giao, Uỷ Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế và Hội Đồng An Ninh Quốc Gia.

Chúng tôi sẽ tổ chức một số sinh hoạt phụ trội trong ngày 9 tháng 7 và sẽ thông báo sau.

Chúng tôi thiết tha kêu gọi đồng hương tham gia để mỗi người góp một bàn tay sớm đem ánh sáng dân chủ và tự do đến cho 95 triệu đồng bào ở Việt Nam.

Để tham gia Ngày Vận Động Cho Việt Nam năm 2018, xin ghi danh tại: http://tiny.cc/VNAD2018 (xin lưu ý, cần phải viết hoa chữ VNAD).

Nếu có thắc mắc hay cần thông tin, xin liên lạc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc gọi số điện thoại: 703-538-2190.