Chỉ trong vài giờ, Việt Nam sẽ báo cáo về quyền phụ nữ ở LHQ

Thứ Sáu 10 tháng 7:  LHQ sẽ kiểm điểm Việt Nam về quyền phụ nữ

Mạch Sống, ngày 9 tháng 7, 2015

http://machsongmedia.com


Theo dõi trực tuyến: www.treatybodywebcast.org

Ngày: 10 tháng 7, 2015

Giờ giấc: 10 AM - 5 PM, nghỉ trưa lúc 1 PM - 3 PM, theo giờ Geneva, Thuỵ Sĩ.

 

Lần đầu tiên một tổ chức xã hội dân sự thật sự ở Việt Nam sẽ tham gia buổi kiểm điểm định kỳ đối với Việt Nam về quyền phụ nữ.

Thứ Sáu ngày 10 tháng 7, Liên Hiệp Quốc sẽ kiểm điểm Việt Nam về thi hành Công Ước LHQ về Xoá Bỏ Mọi Hình Thức Phân Biệt Đối Xử Với Phụ Nữ, tức Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against Women, gọi tắt là CEDAW.


Cô Nguyễn Khuê-Tú tham gia và phát biểu tại buổi họp "tiền hội nghị", Trụ Sở LHQ, Geneva, ngày 06/07/2015 (ảnh NDM)

 

 

Cô Nguyễn Khuê-Tú, đại diện Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, sẽ tham gia buổi kiểm điểm này, diễn ra ở trụ sở Liên Hiệp Quốc, Geneva, Thuỵ Sĩ. Cô Khuê-Tú là đại diện thường trực của hội ở Canada.

Việt Nam tham gia CEDAW từ năm 1982 và đã qua nhiều cuộc kiểm điểm, diễn ra 4 năm một lần. Tại mỗi cuộc kiểm điểm, chính quyền Việt Nam có nhiệm vụ báo cáo việc thực thi công ước này.

Tuy nhiên, mãi đến lần này mới có một tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ độc lập với nhà nước và đảng cộng sản Việt Nam lên tiếng phản biện tại buổi kiểm điểm.

Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam đã nộp bản báo cáo cho LHQ để báo động về những hình thức đàn áp các phụ nữ đấu tranh cho lợi ích của mình, ngược đãi các phụ nữ là tù nhân lương tâm và hành hung thành viên của chính Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam.

Bản báo cáo này nằm trong hồ sơ của LHQ cho buổi kiểm điểm.

[Đọc báo cáo: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCEDAW%2fNGO%2fVNM%2f20871&Lang=en]

Ngày Thứ Hai vừa qua, Cô Khuê-Tú cũng đại diện Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam để lên tiếng tại buổi họp "tiền hội nghị" của các tổ chức xã hội dân sự quốc tế quan tâm đến quyền phụ nữ.

Việt Nam hiện là thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ và do đó nhận được sự chú ý đặc biệt của quốc tế trong việc thực thi các cam kết về nhân quyền qua các công ước mà họ đã ký kết.

 

=============================
PRESS ADVISORY
For Immediate Release, July 9, 2015
Harsh Laws on Free Association and Attacks on Female Activists Highlighted as Vietnam Undergoes its Review on U.N. Treaty on Women’s Rights (CEDAW)
The 61st Session on CEDAW (the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) is now underway. In preliminary meetings, Ms. Khue-Tu Nguyen, a representative of Vietnamese Women for Human Rights (VNWHR), alerted the reviewing Committee of gross violations of women’s rights and treaty obligations. VNWHR has drawn special attention to the illegal status of independent rights groups like their own as well as to the large number of female prisoners of conscience and patterns of state-sponsored violence against female human rights defenders.
This Friday, July 10th, will be the review session for Vietnam. During the session, the CEDAW Committee and State Party will discuss reports submitted by the Vietnamese government, as well as feedback from civil society organizations, on the status of Convention implementation for Vietnam. The meeting will conclude with a formal assessment and recommendations from the Committee. A live webcast of the review session is available to the public.
DETAILS
Location: Geneva, Switzerland
Live Webcast: www.treatybodywebcast.org
Session Schedule: Friday, 10 July 2015
10AM-1PM (GMT+2): Session on Vietnam begins
1PM-3PM (GMT+2): Lunch break
3PM-5PM (GMT+2): Session on Vietnam continues and is concluded
For additional information please visit:
www.facebook.com/democraticvoiceofvietnam
www.dvov.org
Contact: Ian Stuart at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.