• Bạch thư đã xong; gần 550 người tham gia; Giai Đoạn 2 bắt đầu

Mạch Sống, ngày 11 tháng 4, 2018

http://machsongmedia.com

BPSOS vừa mới đạt 2 mốc điểm quan trọng trong Chương Trình Đòi Tài Sản:

(1)    hoàn tất “bạch thư” về tình trạng công dân Mỹ bị chế độ ở Việt Nam chiếm đoạt tài sản;

(2)    vượt xa con số 534 hồ sơ ghi danh.

Đây là 2 mốc điểm quan trọng của Giai Đoạn 1 trong kế hoạch vận động chính quyền Hoa Kỳ mở chương trình đòi bồi thường cho công dân Mỹ gốc Việt mà đã bị chế độ ở Việt Nam chiếm đoạt tài sản.

Bạch thư

Với sự tư vấn của 2 hãng luật giàu kinh nghiệm về đòi bồi thường tài sản và một giáo sư đại học luật mà trước đây đứng đầu văn phòng về đòi tài sản của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, BPSOS đã hoàn tất “bạch thư” – tài liệu trình bày và phân tích tình trạng công dân Hoa Kỳ bị chế độ ở Việt Nam chiếm đoạt tài sản. Tài liệu này có công dụng hướng dẫn cho Quốc Hội và Hành Pháp Hoa Kỳ về chính sách để bảo vệ lợi ích của công dân.


Phái đoàn cử tri ở North Carolina tiếp xúc với Bà Robyn Winneberger, Phối Hợp Trưởng văn phòng Raleigh của Dân Biểu David Price (ảnh BPSOS)

Đang lấy hẹn với các nghị sĩ ở North Carolina, Oklahoma, Oregon và Minnesota Mạch Sống, 3 tháng 4, 2018 http://machsongmedia.com Văn phòng BPSOS ở Atlanta đã lấy hẹn và đang lập phái đoàn gồm các người Mỹ gốc Việt bị chiếm đoạt tài sản ở Việt Nam để tiếp xúc văn phòng địa phương của Thượng Nghị Sĩ Johnny Isakson của Tiểu Bang Georgia. Văn phòng BPSOS ở Atlanta cũng đang liên lạc để lấy hẹn với văn phòng của TNS David Perdue và một số vị...

Mốc điểm trước mắt: thêm 70 hồ sơ để đạt túc số 500 Mạch Sống, ngày 15 tháng 3, 2018 http://machsongmedia.com Tính đến ngày hôm nay, tổng số người ghi danh tham gia chương trình Đòi Tài Sản là 413, không kể khoảng 20 người đã liên lạc nhưng chưa cung cấp đủ thông tin căn bản. Như vậy, chúng tôi còn cần khoảng dưới 70 người nữa ghi danh để đạt túc số 500. Con số 500 là mục tiêu trước mắt. Khi đạt được con số này, chúng tôi sẽ dễ dàng hơn...

Cần thêm khoảng 200 hồ sơ nữa cho cuộc vận động Mạch Sống, ngày 9 tháng 2, 2018 http://machsongmedia.com Tiếp tục thúc đẩy Chương Trình Đòi Tài Sản, ngày 8 tháng 2 BPSOS đã cùng lúc tổ chức các phái đoàn họp với văn phòng ở Quốc Hội của Thượng Nghị Sĩ Maria Cantwell (Dân Chủ, Washington) và Thượng Nghị Sĩ Mark Warner (Dân Chủ, Virginia), và văn phòng Nam California của Dân Biểu Alan Lowenthal (Dân Chủ, CA-47). Các văn phòng này đều cho...

Thông Cáo về Chương Trình Đòi Tài Sản Thu thập hồ sơ ở các tiểu bang Virginia, California, Texas, Washington BPSOS, ngày 6 tháng 2, 2018 Thứ Năm tuần này BPSOS sẽ hướng dẫn một phái đoàn cử tri gốc Việt bị nhà nước chiếm đoạt tài sản ở Việt Nam tiếp xúc với văn phòng ở Quốc Hội của TNS Mark Warner (Dân Chủ, Virginia) và của TNS Maria Cantwell (Dân Chủ, Washington). “Trong số 302 hồ sơ đòi tài sản mà chúng tôi đã nhận được, có 32 hồ sơ là...

Page 3 of 175