Thông Cáo về Chương Trình Đòi Tài Sản

Thu thập hồ sơ ở các tiểu bang Virginia, California, Texas, Washington

BPSOS, ngày 6 tháng 2, 2018

Thứ Năm tuần này BPSOS sẽ hướng dẫn một phái đoàn cử tri gốc Việt bị nhà nước chiếm đoạt tài sản ở Việt Nam tiếp xúc với văn phòng ở Quốc Hội của TNS Mark Warner (Dân Chủ, Virginia) và của TNS Maria Cantwell (Dân Chủ, Washington).

“Trong số 302 hồ sơ đòi tài sản mà chúng tôi đã nhận được, có 32 hồ sơ là của cư dân của tiểu bang Virginia và 27 là cư dân của tiểu bang Washington,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, nói.

BPSOS đang làm hẹn để họp với văn phòng Quốc Hội của các TNS Dianne Feinstein (Dân Chủ, California), Kamala Harris (Dân Chủ, California), Patty Murray (Dân Chủ, Washington), và Ted Cruz (Cộng Hoà, Texas). Số hồ sơ đã nhận được ở California là 109 và ở Texas là 53.

BPSOS đang thu thập thêm hồ sơ của đồng hương ở các tiểu bang này để lập danh sách trao cho các văn phòng thượng nghị sĩ tại mỗi buổi họp hay liền sau đó.

Chương Trình Đòi Tài Sản do BPSOS đề xướng vào tháng 8 năm ngoái gồm 2 bước. Trước hết là vận động chính quyền Hoa Kỳ mở chương trình can thiệp chung cho khối người Mỹ gốc Việt cùng bị chế độ ở Việt Nam chiếm đoạt tài sản. Sau khi chương trình can thiệp chung đã được mở, bước thứ hai sẽ là chuẩn bị từng hồ sơ một để được cứu xét và can thiệp riêng.

Để vận động mở chương trình can thiệp chung, BPSOS cố gắng đạt mốc điểm 550 hồ sơ nội trong tháng 2. Năm 1980, Quốc Hội Hoa Kỳ đã mởchương trình để đòi Việt Nam bồi thường tài sản cho 534 người Mỹ, thì sẽ khó giải thích tại sao không mở chương trình tương tự cho số hồ sơ nhiều hơn của người Mỹ gốc Việt.

Trên 300 người ở 24 tiểu bang đã tham gia; mốc điểm kế đến: 550 Ngày 2 tháng 2, 2018 http://machsongmedia.com Hôm nay một phái đoàn cử tri gốc Việt dưới sự hướng dẫn của cô Hằng Nguyễn, Giám Đốc Điều Hành của văn phòng BPSOS ở Nam California, đã họp tại văn phòng địa phương của Dân Biểu Lou Correa (Dân Chủ, CA-46). Các vị phụ tá đại diện cho biết họ sẽ làm việc với dân biểu Alan Lowenthal (Dân Chủ, CA-47) và các vị dân biểu khác để hỗ...

Thông Báo của BPSOS về Chương Trình Đòi Tài Sản Trong một số trường hợp, người ở Việt Nam và những nước khác cũng có thể tham gia Ngày 30 tháng 1, 2018 http://machsongmedia.com Sau khi công bố Chương Trình Đòi Tài Sản vào tháng 8 năm ngoái, chúng tôi đã nhận được thắc mắc của người Việt ở Việt Nam, ở Pháp, ở Canada, ở Úc… là liệu những người không phải công dân Hoa Kỳ có thể tham gia hay không.  Tiền lệ cho thấy, bất luận chủ nhân của...

Đoàn cử tri gốc Việt họp với văn phòng TNS Ted Cruz ở Dallas, Texas BPSOS, ngày 14 tháng 1, 2018 http://machsongmedia.com Tổ chức BPSOS đang tổ chức các đoàn cử tri gốc Việt để họp với văn phòng của 2 TNS Chris Van Hollen va Ben Cardin ở Maryland và TNS Mark Warner ở Virginia cho tuần cuối của tháng 1, với mục đích kêu gọi sự ủng hộ của các thượng nghị sĩ này cho Chương Trình Đòi Tài Sản mà BPSOS phát động vào tháng 8 năm ngoái. “Chúng...

Kế tiếp sẽ là các tiểu bang Washington, Georgia, North Carolina và Maryland Mạch Sống, ngày 4 tháng 1, 2018 http://machsongmedia.com Ngày 3 tháng 1, văn phòng ở Los Angeles của TNS Kamala Harris (Dân Chủ, California) tiếp đón phái đoàn gồm những cử tri gốc Việt ở vùng Nam California đã bị chế độ cộng sản ở Việt Nam chiếm đoạt tài sản. Cô Heather Hutt, vị Phó Giám Đốc Tiểu Bang, cho biết đây là một vấn đề mới lạ đối với TNS Harris. Phái...

Page 4 of 232