• Trên 300 người ở 24 tiểu bang đã tham gia; mốc điểm kế đến: 550

Ngày 2 tháng 2, 2018

http://machsongmedia.com

Hôm nay một phái đoàn cử tri gốc Việt dưới sự hướng dẫn của cô Hằng Nguyễn, Giám Đốc Điều Hành của văn phòng BPSOS ở Nam California, đã họp tại văn phòng địa phương của Dân Biểu Lou Correa (Dân Chủ, CA-46). Các vị phụ tá đại diện cho biết họ sẽ làm việc với dân biểu Alan Lowenthal (Dân Chủ, CA-47) và các vị dân biểu khác để hỗ trợ nỗ lực đòi chế độ ở Việt Nam bồi thường các tài sản mà họ đã chiếm đoạt của người Mỹ gốc Việt.

“Các nhân viên này cho biết là cuối tháng 2 tới đây sẽ có buổi họp của Uỷ Ban Nhân Quyền Tom Lantos ở Quốc Hội, và dân biểu Correa có thể sẽ dùng cơ hội này để nêu vấn đề đòi tài sản cho người Mỹ gốc Việt,” Cô Hằng tường thuật sau buổi họp.

Cô cho biết là văn phòng của Dân Biểu Correa yêu cầu BPSOS thảo văn thư để các vị dân biểu ký tên chung và chuyển cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ về việc này.

Trước đó 2 hôm, ngày 31 tháng 1, 2018, một phái đoàn cử tri người Việt ở tiểu bang Washington đã họp với văn phòng ở thành phố Seattle của TNS Maria Cantwell (Dân Chủ) và TNS Patty Murray (Dân Chủ) để trình bày hoàn cảnh mà tài sản của họ ở Việt Nam bị chiếm đoạt bởi chế độ cộng sản.

Theo Cô Michelle Lê, một thiện nguyện viên của BPSOS và là người phối hợp phái đoàn cử tri, “nhân viên tại văn phòng địa phương của cả hai vị thượng nghị sĩ này hứa sẽ chuyển thông tin về cho đồng nghiệp của họ ở Quốc Hội để có hành động thích ứng.”

Chỉ trong 2 tuần, toán vận động ở Seattle đã thu thập 25 hồ sơ của những người Mỹ gốc Việt bị chiếm đoạt tài sản ở Việt Nam, và con số này vẫn tăng nhanh. Còn Cô Hằng thì đã đưa cho văn phòng của Dân Biểu Correa danh sách của 110 hồ sơ.

Từ đầu tháng 11 năm ngoái, BPSOS đã tổ chức các phái đoàn cử tri tiếp xúc văn phòng địa phương của các vị dân cử Hoa Kỳ, giúp họ hiểu ra rằng nhiều cử tri trong vùng đại diện của họ đã bị ảnh hưởng.

Phái đoàn cử tri gốc Việt họp với văn phòng của Dân Biểu Lou Correa ở Quận Cam, ngày 02/02/2018 (ảnh BPSOS)

Thông Báo của BPSOS về Chương Trình Đòi Tài Sản Trong một số trường hợp, người ở Việt Nam và những nước khác cũng có thể tham gia Ngày 30 tháng 1, 2018 http://machsongmedia.com Sau khi công bố Chương Trình Đòi Tài Sản vào tháng 8 năm ngoái, chúng tôi đã nhận được thắc mắc của người Việt ở Việt Nam, ở Pháp, ở Canada, ở Úc… là liệu những người không phải công dân Hoa Kỳ có thể tham gia hay không.  Tiền lệ cho thấy, bất luận chủ nhân của...

Đoàn cử tri gốc Việt họp với văn phòng TNS Ted Cruz ở Dallas, Texas BPSOS, ngày 14 tháng 1, 2018 http://machsongmedia.com Tổ chức BPSOS đang tổ chức các đoàn cử tri gốc Việt để họp với văn phòng của 2 TNS Chris Van Hollen va Ben Cardin ở Maryland và TNS Mark Warner ở Virginia cho tuần cuối của tháng 1, với mục đích kêu gọi sự ủng hộ của các thượng nghị sĩ này cho Chương Trình Đòi Tài Sản mà BPSOS phát động vào tháng 8 năm ngoái. “Chúng...

Kế tiếp sẽ là các tiểu bang Washington, Georgia, North Carolina và Maryland Mạch Sống, ngày 4 tháng 1, 2018 http://machsongmedia.com Ngày 3 tháng 1, văn phòng ở Los Angeles của TNS Kamala Harris (Dân Chủ, California) tiếp đón phái đoàn gồm những cử tri gốc Việt ở vùng Nam California đã bị chế độ cộng sản ở Việt Nam chiếm đoạt tài sản. Cô Heather Hutt, vị Phó Giám Đốc Tiểu Bang, cho biết đây là một vấn đề mới lạ đối với TNS Harris. Phái...

Trang mạng của chương trình đòi tài sản bị đánh phá Chuẩn bị cho cuộc vận động năm 2018 Mạch Sống, ngày 30 tháng 12, 2017 http://machsongmedia.com Ngày Thứ Sáu 29 tháng 12, văn phòng của Thượng Nghị Sĩ Dianne Feinstein (Dân Chủ, California) đã đón tiếp phái đoàn cử tri Mỹ gốc Việt có tài sản bị chế độ cộng sản chiếm đoạt ở Việt Nam. Về buổi họp này, Ông Tuấn Nguyễn, Phối Hợp Viên Cộng Đồng của BPSOS và là người hướng dẫn phái đoàn,...

Page 4 of 175