• Vận động Hoa Kỳ: từ lương tâm đến bổn phận

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 24 tháng 12, 2017

http://machsongmedia.com

Trước khi công bố Chương Trình Đòi Tài Sản vào tháng 8 vừa qua, chúng tôi biết trước thế nào cũng sẽ có sự đánh phá. Lý do dễ hiểu: việc làm của chúng tôi đi ngược ý muốn của chế độ ở Việt Nam.

Ngày 26 tháng 11 năm 2003, Quốc Hội Việt Nam thông qua nghị quyết quốc hữu hoá các tài sản của người Việt ở hải ngoại mà đến lúc ấy nhà nước đang quản lý. (Xem Nghị Quyết 23/2003/QH11: http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=20963). Nghị quyết này kết luận với lời hiệu triệu:

“Quốc hội kêu gọi đồng bào trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài vì lợi ích chung của toàn dân tộc, đồng tình ủng hộ và thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết của Quốc hội, coi đây là sự đóng góp thiết thực vào sự nghiệp ổn định và phát triển đất nước.”

Sao lại kêu gọi “kiều bào ta ở nước ngoài… thực hiện nghiêm chỉnh”? Chế độ cộng sản Việt Nam chủ trương chiếm đoạt tài sản của người Việt ở hải ngoại, đang là công dân của các quốc gia khác, và đinh ninh rằng đám “kiều bào” ấy sẽ chỉ biết cúi đầu và lặng lẽ tuân phục.

Chương Trình Đòi Tài Sản mà BPSOS phát động tháng 8 vừa qua là một thách thức lớn và trực tiếp đối với sự mong muốn của chế độ.


BPSOS sẽ tiếp xúc với các nghị sĩ Hoa Kỳ ở CaliforniaNgày 19 tháng 12, 2017 BPSOS đã lấy hẹn với văn phòng của một số vị thượng nghị sĩ Liên Bang đại diện cho California. Để chuẩn bị cho các buổi họp này, chúng tôi đang lập phái đoàn gồm những cử tri Mỹ gốc Việt đã bị nhà nước Việt Nam chiếm đoạt tài sản. Để tăng hiệu quả cho cuộc vận động, chúng tôi đang nỗ lực thu thập thêm hồ sơ của các người Mỹ gốc Việt ở toàn tiểu bang California mà tài...

Xin Giúp Chúng Tôi Phổ Biến Thông Tin và Thu Thập Hồ Sơ Ngày 18 tháng 12, 2017 Chúng tôi sẽ bắt đầu vận động Quốc Hội Hoa Kỳ giữa tháng 1, 2018. Để chuẩn bị, chúng tôi cần thu thập thêm hồ sơ của công dân Mỹ gốc Việt có tài sản bị nhà nước Việt Nam tịch thu sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 ở miền Nam hay sau năm 1954 ở miền Bắc. Trong thời gian trước mắt, chúng tôi sẽ tập trung vào một số tiểu bang chiến lược. Texas là một trong số tiểu bang ấy...

Ngày 15 tháng 12, 2017 Ts. Nguyễn Đình Thắng http://machsongmedia.com Sau bài “Chương trình đòi tài sản: Hỏi & Đáp”, chúng tôi lại nhận thêm một số câu hỏi mà có lẽ là thắc mắc của rất nhiều người: (1)    Làm sao để biết được nhà, đất của tôi bị quốc hữu hoá vào thời điểm nào? (2)    Gia đình tôi bị ép đi kinh tế mới năm 1977; nhà nước lấy mất nhà. Lúc đó tôi chưa có quốc tịch Hoa Kỳ thì có được luật pháp...

Thông Cáo Gửi Đồng Hương Ở Florida Thu Thập Hồ Sơ Đòi Tài Sản Để Trình Quốc Hội Hoa Kỳ Ngày 15 tháng 12, 2017 Chúng tôi sẽ bắt đầu vận động Quốc Hội Hoa Kỳ giữa tháng 1, 2018. Để chuẩn bị, chúng tôi cần thu thập thêm hồ sơ của công dân Mỹ gốc Việt có tài sản bị nhà nước Việt Nam tịch thu sau ngày 30 tháng 4, năm 1975 ở miền Nam và sau năm 1954 ở miền Bắc. Trong thời gian trước mắt, chúng tôi sẽ tập trung vào một số tiểu bang chiến...

Page 5 of 175