Ts. Nguyễn Đình Thắng, ngày 19/09/2012

Chiến dịch “Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản” gồm bốn giai đoạn. Trọng tâm của Giai Đoạn 1 là cảnh báo chính quyền Hoa Kỳ rằng nhà nước Việt Nam đã và đang tước đoạt tài sản của rất nhiều công dân Hoa Kỳ gốc Việt. Kiến nghị cảnh báo gởi TT Obama mở đầu Giai Đoạn 1 và đã hoàn tất trước thời hạn. Đây là cuộc vận động mang tính cách quần chúng nhằm kêu gọi TT Obama không ban cấp đặc quyền mậu dịch cho Việt Nam vì lý do đã tước đoạt tài sản của công dân Hoa Kỳ.

Ts. Nguyễn Đình Thắng, ngày 10/09/2012Hôm nay bắt đầu ngày thứ 21 của cuộc vận động Kiến Nghị Cảnh Báo kêu goi TT Obama ngưng ý định ban cấp quyền lợi mậu dịch cho Việt Nam. Tổng số người ký tên nay đã gần 21,000. Với 10 ngày còn lại, chúng ta cần thêm 4,000 chữ ký để bảo đảm rằng Toà Bạch Ốc sẽ trả lời theo như lời cam kết của TT Obama. Nếu mỗi người góp một tay, chúng ta có thể bắt đầu đếm lùi dần xuống 0 trước thời hạn.

Ts. Nguyễn Đình ThắngNhân quyền chỉ là một trong nhiều yếu tố để Hành Pháp Hoa Kỳ cân nhắc khi làm chính sách đối ngoại. Thông thường nhân quyền lại có trọng lượng rất nhỏ trên bàn cân chính sách. Bởi vậy, dù luật pháp Hoa Kỳ có biện pháp chế tài đối với một số lãnh vực vi phạm nhân quyền, Hành Pháp ít khi áp dụng các biện pháp ấy.

Ts. Nguyễn Đình ThắngHôm nay, ngày 7/9/12, số người ký Kiến Nghị Cảnh Báo TT Obama đã trên 16,250, nghĩa là cần thêm khoảng 8,750 chữ ký cho 13 ngày còn lại của cuộc vận động. Chúng ta kỳ vọng điều gì khi đạt đượt 25,000 chữ ký? Khi đạt được con số này trước hay vào ngày 19 tháng 9, theo cam kết, Toà Bạch Ốc sẽ chính thức trả lời kiến nghị của chúng ta. Và chúng ta chỉ muốn có thế vì khi đã trả lời thì nghĩa là TT Obama cũng đã biết rằng:

Vai trò nào cho vấn đề đòi tài sản?Ts. Nguyễn Đình ThắngHôm nay, phái đoàn đại diện mậu dịch Hoa Kỳ vừa đến Việt Nam để thực hiện bước thương thảo tiếp theo về phát triển mậu dịch giữa hai quốc gia trong khuôn khổ Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương, và bên cạnh đó có thể là Ưu Đãi Thuế Quan Tổng Quát (tức GSP). Đây là hai quyền lợi kinh tế mà Việt Nam thèm muốn.

Page 9 of 175