• Đã có 553 hồ sơ ghi danh, vượt con số 534 của năm 1980

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 8 tháng 6, 2108

http://machsongmedia.com

Năm 1980, Quốc Hội Hoa Kỳ đã từng đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia đối tượng để can thiệp do có 534 hồ sơ công dân Hoa Kỳ đòi bồi thương tài sản. Họ là những người đã đến miền Nam Việt Nam sinh sống, làm việc hoặc kinh doanh trong thời gian chiến tranh và đã di tản về nước trước ngày 30 tháng 4, 1975. Tài sản của họ để lại đã bị chính quyền cộng sản chiếm đoạt và quốc hữu hoá năm 1977. Do có sự can thiệp của chính phủ Hoa Kỳ, năm 1995 Việt Nam đã phải nộp cho Hoa Kỳ 203 triệu Mỹ kim tiền bồi thường. Số tiền này đã được trao cho 192 công dân Hoa Kỳ có hồ sơ hợp lệ theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ.

Đến nay BPSOS đã nhận được 553 hồ sơ của người Mỹ gốc Việt tham gia chương trình đòi bồi thường tài sản mà chúng tôi đề xướng cách đây đúng 12 tháng. Con số này vượt số 534 của năm 1980. Nếu biết dùng tư thế cử tri, những người này sẽ có ảnh hưởng đủ mạnh để vận động Quốc Hội Hoa Kỳ lần nữa đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia đối tượng.

Dù chỉ một cử tri yêu cầu, các vị dân cử vẫn phải đáp ứng vì nghĩa vụ tối thượng của họ là bảo vệ tài sản của cử tri. Dưới đây là một ví dụ.


Thông Báo của BPSOS, ngày 29 tháng 5, 2018 Dùng luật Hoa Kỳ để đối phó nạn cướp đất của dân và các cộng đồng tôn giáo http://machsongmedia.com Chúng tôi đang tìm những người Mỹ gốc Việt trước đây hoặc hiện có bất động sản ở khu Thủ Thiêm, nơi đang diễn ra tình trạng cưỡng chế đất đai của người dân thấp cổ bé miệng. Dưới chính sách cưỡng chế này, Chùa Liên Trì đã bị đập phá và Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm đang đứng trước nguy cơ tương...

Đưa Việt Nam vào lại danh sách các quốc gia đối tượng của luật pháp Hoa Kỳ Ts. Nguyễn Đình Thắng Ngày 22 tháng 5, 2018 http://machsongmedia.com “Chính sách của Hoa Kỳ là thông báo cho Chính Quyền Việt Nam biết rằng luật pháp liên quan của Hoa Kỳ bảo vệ tài sản của công dân Hoa Kỳ đối với việc chiếm đoạt phi pháp bởi các chính quyền ngoại quốc.” Đó là lời mở đầu của điều khoản trong dự thảo Luật Nhân Quyền Việt Nam, H.R. 5621, liên quan...

Cần mỗi người tiếp một tay để đến đích Ts. Nguyễn Đình Thắng Ngày 12 tháng 5, 2018 http://machsongmedia.com Sau 11 tháng kể từ ngày khởi xướng “Chương Trình Đòi Bồi Thường Tài Sản cho Công Dân Mỹ Gốc Việt”, gọi tắt là Chương Trình Đòi Tài Sản, BPSOS đã tiến một bước dài với các thành quả: Vấn đề tài sản của công dân Mỹ gốc Việt bị chiếm đoạt ở Việt Nam được đưa vào Quốc Hội. BPSOS đã nhận được 530 hồ sơ ở trên 25 tiểu bang. Bộ hồ...

Vấn đề đòi bồi thường tài sản được đưa vào dự luật ở Hạ Viện Hoa Kỳ Đang tìm thêm 3 loại hồ sơ Mạch Sống, ngày 2 tháng 5, 2018 http://machsongmedia.com Đúng 11 tháng từ ngày khởi xướng, Chương Trình Đòi Bồi Thường Tài Sản đã bắt đầu giai đoạn 2, là giai đoạn vận động chính quyền Hoa Kỳ mở chương trình can thiệp cho Người Mỹ Gốc Việt đã bị chính quyền Việt Nam cướp đoạt tài sản. Giai đoạn 1 là giai đoạn nghiên cứu và biên soạn tài liệu...

Page 2 of 175