Ông Hoàng Văn Pá, vợ và 4 con vừa đến Colorado từ Thái Lan Mạch Sống, ngày 15 tháng 5, 2022 http://machsongmedia.org Ngày 11 tháng 4 vừa qua, một gia đình Hmong theo đạo Tin Lành gồm 6 người đã đến Hoa Kỳ định cư sau 8 năm lánh nạn ở Thái Lan. “Đây là gia đình của Ông Hoàng Văn Pá, mà người anh trai đã bị tra tấn đến chết ở đồn công an Thị Xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông ngày 17 tháng 3, năm 2013,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm...

Page 1 of 23