Theo dõi buổi điều trần về bảo vệ tị nạn của Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Báo Mạch Sống Ngày 6 tháng 2, 2021 http://machsongmedia.org Thứ Tư ngày 10 tháng 2 tới đây, Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (USCIRF) sẽ triệu tập buổi điều trần trực tuyến về chính sách định cư tị nạn của Hoa Kỳ dưới Hành Pháp Biden. Diễn giả gồm có 3 Uỷ Viên của USCIRF, 4 người đại diện các tổ chức định cư tị nạn và một luật sư di trú. Buổi...

Page 1 of 20