18 nghìn thuyền nhân sau khi bị hồi hương được tị nạn vào Hoa Kỳ Mạch Sống, ngày 30 tháng 8, 2021 http://machsongmedia.org Để đánh dấu 25 năm từ khi chương trình Cơ Hội Tái Định Cư Người Việt Hồi Hương (Resettlement Opportunity for Vietnamese Returnees, ROVR) được  hình thành, BPSOS công bố video tài liệu gồm cuộc phỏng vấn với cựu Đại Sứ Grover Joseph Rees và lời phát biểu của Dân Biểu Christopher Smith, hai người trong cuộc. Xem...

Thông Báo của BPSOS http://machsongmedia.org Ngày 21 tháng 8, 2021 Với chính sách tăng đỉnh số định cư tị nạn của Hành Pháp Biden, người Việt đã có quy chế tị nạn ở Thái Lan tăng triển vọng được định cư trong năm 2022. Đỉnh số nhận định cư tị nạn của Hoa Kỳ cho tài khoá 2021, sẽ chấm dứt cuối tháng 9 tới đây, là 62,500. Trong đó, có 6,000 chỗ cho vùng Đông Á, bao gồm cả Thái Lan. Người tị nạn, trong đó có Việt Nam, nằm trong số 6,000 này....

BPSOS kêu gọi Hành Pháp Biden không quên các thành phần tị nạn khác, trong đó có Việt Nam Mạch Sống, ngày 21 tháng 8, 2021 http://machsongmedia.org Trong những ngày qua, BPSOS đã cùng với nhiều tổ chức Hoa Kỳ ráo riết vận động Hành Pháp Biden định cư khẩn cấp số lượng lớn người Afghanistan sau khi đất nước của họ bị quân đội Taliban đánh chiếm. Ngày 20 tháng 8, BPSOS và 21 tổ chức Hoa Kỳ chuyên bảo vệ người tị nạn gửi văn thư đến Tổng...

Page 1 of 21