• 18 nghìn thuyền nhân sau khi bị hồi hương được tị nạn vào Hoa Kỳ

Mạch Sống, ngày 30 tháng 8, 2021

http://machsongmedia.org

Để đánh dấu 25 năm từ khi chương trình Cơ Hội Tái Định Cư Người Việt Hồi Hương (Resettlement Opportunity for Vietnamese Returnees, ROVR) được  hình thành, BPSOS công bố video tài liệu gồm cuộc phỏng vấn với cựu Đại Sứ Grover Joseph Rees và lời phát biểu của Dân Biểu Christopher Smith, hai người trong cuộc. Xem video: https://youtu.be/U6015MPVMfU

Qua chương trình ROVR, 18 nghìn cựu thuyền nhân đã được Hoa Kỳ nhận định cư tị nạn sau khi hồi hương về Việt Nam – một sự kiện có một không hai trong lịch sử định cư tị nạn của Hoa Kỳ.

Năm 1994 chính quyền Hồng Kông và chính quyền các quốc gia Đông Nam Á thúc đẩy chính sách cưỡng bách hồi hương thuyền nhân Việt Nam, với sự hậu thuẫn của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và LHQ. Cũng năm ấy BPSOS khởi xướng cuộc vận động Quốc Hội Hoa Kỳ để bảo vệ quyền tị nạn của đồng bào thuyền nhân. Nỗ lực lội ngược dòng này cuối cùng đã thành công với sự ra đời của chương trình ROVR.

GJR interview about ROVR Program

Cựu Đại Sứ Grover Joseph Rees kể lại lịch sử hình thành chương trình ROVR, tháng 12, 2019 

BPSOS kêu gọi Hành Pháp Biden không quên các thành phần tị nạn khác, trong đó có Việt Nam Mạch Sống, ngày 21 tháng 8, 2021 http://machsongmedia.org Trong những ngày qua, BPSOS đã cùng với nhiều tổ chức Hoa Kỳ ráo riết vận động Hành Pháp Biden định cư khẩn cấp số lượng lớn người Afghanistan sau khi đất nước của họ bị quân đội Taliban đánh chiếm. Ngày 20 tháng 8, BPSOS và 21 tổ chức Hoa Kỳ chuyên bảo vệ người tị nạn gửi văn thư đến Tổng...

Thông Báo của BPSOS http://machsongmedia.org Ngày 21 tháng 8, 2021 Với chính sách tăng đỉnh số định cư tị nạn của Hành Pháp Biden, người Việt đã có quy chế tị nạn ở Thái Lan tăng triển vọng được định cư trong năm 2022. Đỉnh số nhận định cư tị nạn của Hoa Kỳ cho tài khoá 2021, sẽ chấm dứt cuối tháng 9 tới đây, là 62,500. Trong đó, có 6,000 chỗ cho vùng Đông Á, bao gồm cả Thái Lan. Người tị nạn, trong đó có Việt Nam, nằm trong số 6,000 này....

Page 3 of 23