* Đổi trắng thay đen: Phản bội thuyền nhân rồi khoe công giải cứu họ   Ts. Nguyễn Đình Thắng   Ngày 25 tháng 5, 2020   http://machsongmedia.com   Ngày 22 tháng 5 vừa qua, Ông Lê Xuân Khoa phổ biến bài viết tiếp theo một bài trước đó dã được đăng ở một số báo điện tử như VOA, Sàigòn Nhỏ và Việt Báo nhân dịp kỷ niêm 30 tháng 4. Hai bài viết này, giống như quyển sách mà Ông Khoa đã xuất bản trước đây, mang nhiều chi...

Theo dõi buổi điều trần về bảo vệ tị nạn của Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Báo Mạch Sống Ngày 6 tháng 2, 2021 http://machsongmedia.org Thứ Tư ngày 10 tháng 2 tới đây, Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (USCIRF) sẽ triệu tập buổi điều trần trực tuyến về chính sách định cư tị nạn của Hoa Kỳ dưới Hành Pháp Biden. Diễn giả gồm có 3 Uỷ Viên của USCIRF, 4 người đại diện các tổ chức định cư tị nạn và một luật sư di trú. Buổi...

Các biện pháp đưa tin cập nhật và chính xác đến với người đang lánh nạn ở Thái Lan Thông Báo của BPSOS Ngày 12 tháng 4 năm 2020 Trong thời gian hiện nay và sắp đến, người lánh nạn ở Thái Lan bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi 2 yếu tố: (1)    Tình trạng đại dịch đang tác động trực tiếp đến đời sống của người đang lánh nạn. (2)    Chính sách mới của chính phủ Thái, bắt đầu thực hiện vào mùa hè năm nay, sẽ tác động,...

Page 4 of 23