• BPSOS kêu gọi Hành Pháp Biden không quên các thành phần tị nạn khác, trong đó có Việt Nam

Mạch Sống, ngày 21 tháng 8, 2021

http://machsongmedia.org

Trong những ngày qua, BPSOS đã cùng với nhiều tổ chức Hoa Kỳ ráo riết vận động Hành Pháp Biden định cư khẩn cấp số lượng lớn người Afghanistan sau khi đất nước của họ bị quân đội Taliban đánh chiếm.

Ngày 20 tháng 8, BPSOS và 21 tổ chức Hoa Kỳ chuyên bảo vệ người tị nạn gửi văn thư đến Tổng Thống Joe Biden, kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ gấp rút đưa người tị nạn và di dân đến các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở ngoài Afghanistan. Cả 22 tổ chức này đều là thành viên của Hội Đồng Tị Nạn USA (Refugee Council USA), một liên minh của những tổ chức Hoa Kỳ bảo vệ người tị nạn.

“Đã qua rồi thời kỳ duyệt xét hồ sơ người tị nạn và đồng minh Afghanistan tại chỗ: Hoa Kỳ phải ngay lập tức đưa những người Afghanistan cần bảo vệ đến các lãnh thổ Hoa Kỳ,” các tổ chức này viết.

Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS và là người ký tên trong văn thư, cho biết là việc giải quyết từng hồ sơ một tại phi trường Kabul đã tạo tình trạng ùn tắc và làm chậm tiến độ di tản.

17afghanistan briefing airport2 articleLarge

Một chuyến bay di tản người Afghanistan (hình của NY Times)

Thông Báo của BPSOS http://machsongmedia.org Ngày 21 tháng 8, 2021 Với chính sách tăng đỉnh số định cư tị nạn của Hành Pháp Biden, người Việt đã có quy chế tị nạn ở Thái Lan tăng triển vọng được định cư trong năm 2022. Đỉnh số nhận định cư tị nạn của Hoa Kỳ cho tài khoá 2021, sẽ chấm dứt cuối tháng 9 tới đây, là 62,500. Trong đó, có 6,000 chỗ cho vùng Đông Á, bao gồm cả Thái Lan. Người tị nạn, trong đó có Việt Nam, nằm trong số 6,000 này....

Page 2 of 22