Bài Trừ Nạn Buôn Người Ở Việt Nam: Khởi Động Lại Chương Trình CAMSA

Thông Báo của BPSOS

Ngày 10 tháng 7, 2021

http://machsongmedia.org

Ngày 1 tháng 7 vừa qua, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đặt Việt Nam trong Danh Sách Theo Dõi về buôn người trong 3 năm liên tiếp. Theo luật Hoa Kỳ, chính quyền Việt Nam có 12 tháng để chứng tỏ thực tâm bài trừ nạn buôn người để tránh bị áp đặt các biện pháp chế tài. Để khai thác cơ hội có một không hai này, BPSOS quyết định khởi động lại Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới ở Á Châu, tức Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia (CAMSA), được BPSOS hình thành năm 2008. Việc tái khởi động bao gồm:

 • Chuyển tải thông tin liên quan đến tệ nạn buôn người tại trang Facebook: https://www.facebook.com/CAMSA.International
 • Phổ biến thông tin về phòng, chống buôn người và hỗ trợ cho các nạn nhân sau khi hồi hương
 • Phối hợp với các chính quyền, các tổ chức quốc tế để giải cứu nạn nhân
 • Áp lực nhà nước Việt Nam xử trị kẻ buôn người theo luật Việt Nam và luật quốc tế
 • Mở lại quỹ CAMSA để tài trợ các hoạt động phòng, chống buôn người và giải cứu nạn nhân

CAMSA Ad

Các sách lược của BPSOS để bài trừ nạn buôn người gồm có:

 • Phòng ngừa: Thông tin, hướng dẫn và tư vấn để người dân không trở thành nạn nhân buôn người. BPSOS đã soạn nhiều tài liệu hướng dẫn và cần sự hợp tác của mọi thành phần người Việt ở trong và ngoài nước để phổ biến các tài liệu này rộng rãi trong xã hội.
 • Giải cứu: Giải thoát nạn nhân khỏi hoàn cảnh buôn người, hồi hương họ, và đòi bồi thường thoả đáng cho họ. Trong 13 năm hoạt động của chương trình CAMSA, BPSOS đã trực tiếp hoặc gián tiếp giải cứu 11 nghìn nạn nhân ở 24 quốc gia.
 • Phá vỡ đường dây buôn người: Áp lực chính quyền Việt Nam xử phạt và truy tố thủ phạm buôn người. Từ năm 2008 đến 2011, BPSOS lập danh sách 31 công ty xuất khẩu lao động liên quan đến đường dây buôn người. Tuy nhiên, các công ty này hoặc được bảo kê bởi quan chức hoặc được bao che bởi nhà nước.

Chúng tôi có 12 tháng để thúc đẩy cả 3 sách lược này và khẩn khoản kêu gọi sự hợp tác và hỗ trợ người Việt ở trong và ngoài nước, đặc biệt các lãnh đạo tôn giáo và lãnh đạo cộng đồng vốn có ảnh hưởng với tín đồ trong tôn giáo và thành viên trong cộng đồng. Xin hãy:

 • Theo dõi và giới thiệu trang Facebook CAMSA: https://www.facebook.com/CAMSA.International
 • Phổ biến thông tin trên trang Facebook đến những người quen biết
 • Nhận diện nạn nhân đang kẹt ở quốc gia khác hoặc mới hồi hương và báo động cho chúng tôi qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BPSOS đang tuyển một nhân sự toàn thời, hoạt động ở Đông Nam Á, để phối hợp các nỗ lực kể trên.

Các vị hảo tâm có thể đóng góp vào quỹ CAMSA tại: https://www.bpsos.org/, xin ghi chú “CAMSA”; hoặc gửi ngân phiếu về:

BPSOS/CAMSA
6066 Leesburg Pike, Suite 100
Falls Church, VA 22041 USA

Mọi đóng góp đều được miễn trừ thuế Liên Bang Hoa Kỳ.