Ngày 25 tháng 11, 2021 http://machsongmedia.org Nhân ngày Lễ Tạ Ơn ở Hoa Kỳ, thay mặt cho tất cả mọi thành viên của BPSOS, tôi xin gửi lời tri ân đến quý vị đồng hương ở hải ngoại và đồng bào ở trong nước vì đã đồng hành cùng chúng tôi trong nhiều chục năm qua. Nhờ sự ủng hộ và tiếp tay của quý vị mà chúng tôi đã đạt nhiều thành tựu trong thời gian qua và có động lực và nguồn lực để tiếp tục  giải cứu các đồng bào bị nguy nan, bảo vệ...

Page 1 of 26