* Khai thác sân chơi và luật chơi mới

Ts. Nguyễn Đình Thắng
Ngày 12 tháng 2, 2020
http://machsongmedia.com

Hôm nay Nghị Viên Âu Châu thông qua Hiệp Ước Mậu Dịch Tự Do Liên Âu - Việt Nam (EVFTA) và Hiệp Ước Bảo Hộ Đầu Tư (IPA). EVFTA gần như sẽ có hiệu lực ngay, còn EVIPA sẽ phải chờ từng quốc hội của tất cả 27 quốc gia thành viên Liên Âu chuẩn duyệt thì mới có hiệu lực. Chỉ riêng hiệp ước EVFTA cu~ng đã mở ra một sân chơi mới, với những luật chơi mới.

Vấn đề đặt ra là chúng ta, những người quan tâm đến nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam, có đủ sức khai thác và khai thác như thế nào sân chơi mới này để cải thiện tình trạng nhân quyền và tiến dần đến dân chủ.

Muốn chuyển dịch thể chế độc tài sang dân chủ thì lực lượng cổ suý dân chủ phải mạnh hơn về lực và vững hơn về thế so với lực lượng chuyên chế cầm quyền. Phong toả kinh tế tự nó không thay đổi tương quan lực và thế giữa người dân và chế độ. Ngược lại, hỗ trợ một quốc gia phát triển kinh tế cu~ng không tự nó làm thay đổi thể tương quan ấy. Venezuela và China là dẫn chứng.

Chủ trương của chúng tôi (BPSOS) là khai thác các hiệp định mậu dịch, kể cả Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) hay EVFTA, để tạo cơ hội cho nhân quyền và dân chủ.

Trường hợp một tín đồ Cao Đài bị cấm xuất cảnh Ts. Nguyễn Đình Thắng Ngày 1 tháng 1, 2020 http://machsongmedia.com Thỉnh thoảng tôi lại thấy lời bình trên Facebook: “Việt Nam có một rừng luật nhưng nhà nước chỉ dùng luật rừng”. Câu này sai cả về nội dung và về thái độ. Về nội dung, hệ thống luật của Việt Nam hãy còn thưa thớt, lèo tèo so với hệ thống luật ở các quốc gia có nền pháp quyền phát triển, khi mà nhất nhất những đối tác dân sự...

Đã đến lúc chúng ta hành động cho Việt Nam Ts. Nguyễn Đình Thắng Ngày 5 tháng 12, 2019 http://machsongmedia.com Luật Nhân Quyền và Dân Chủ Hồng Kông đã thành luật; dự thảo Luật Chính Sách Nhân Quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ vừa được Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua và chắc chắn sẽ thành luật vì một phiên bản đã được Thượng Viện thông qua hồi tháng 9. Nay là lúc chúng ta cần vận động Luật Nhân Quyền Việt Nam, HR 1383. Nội dung của HR...

Kết hợp dân quyền trong nước với nhân quyền quốc tế Ts. Nguyễn Đình ThắngNgày 28 tháng 12, 2019http://machsongmedia.com Tháng 10 năm 2018, BPSOS công bố Đề Án Dân Quyền Việt Nam với sự hợp tác của Liên Minh Chống Tra Tấn Việt Nam. Mục đích của đề án mới này là thúc đẩy nhà nước Việt Nam thực thi nghiêm chỉnh luật quốc nội bằng cách thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ cho người dân chủ động khai dụng luật Việt Nam để tự bảo vệ quyền và lợi ích...

• Công thức tổng hợp nguồn lực của dân tộc ở trong và ngoài nướcTs. Nguyễn Đình ThắngNgày 17 tháng 11, 2019http://machsongmedia.com Một người giỏi có hiệu năng hơn trăm người dở. Một nhóm nhỏ những người giỏi và có quyết tâm có thể thay đổi cả xã hội. Lực lượng người Việt ở hải ngoại, không thiếu người giỏi và thành đạt, đúng ra có thể cùng với người dân trong nước đưa Việt Nam từ độc tài đến dân chủ một cách hoà bình, ổn định và bền vững....

Page 3 of 25