• BPSOS phát hành tập 2 của giáo trình về đào tạo lãnh đạo cho xã hội dân sự
 
Mạch Sống, ngày 24 tháng 5, 2022
 
Hôm nay, BPSOS phát hành Tập 2 của giáo trình “đào tạo lãnh đạo”, tập trung vào những nguyên tắc căn bản về hoạt động mang tính tổ chức. 
 
Từ năm 2015, BPSOS đã thực hiện chương trình huấn luyện 12 tháng về khả năng lãnh đạo cho khoảng 300 người hoạt động tôn giáo và xã hội dân sự. Riêng trong năm 2022, số người theo học là 80 thuộc các cộng đồng Cao Đài, Phật Giáo, Phật Giáo Hoà Hảo, Công Giáo, Tây Nguyên, Hmong… Khoảng 1/5 là nữ.
 
Khoá học được chia làm 4 cấp, mỗi cấp tập trung vào một trọng tâm: tìm giải pháp, tổ chức, định chế hoá, và xã hội dân sự. Song song là chương trình giảng về luật Việt Nam và luật quốc tế liên quan đến dân quyền và nhân quyền. Ngoài ra, cấp 5, chỉ dành cho những ai đã có kinh nghiệm ứng dụng thực tiễn nội dung của khoá giảng 4 cấp, đào tạo cách nào để nhân rộng các bài học hay và các cách làm hiệu quả.

Ngày 25 tháng 11, 2021 http://machsongmedia.org Nhân ngày Lễ Tạ Ơn ở Hoa Kỳ, thay mặt cho tất cả mọi thành viên của BPSOS, tôi xin gửi lời tri ân đến quý vị đồng hương ở hải ngoại và đồng bào ở trong nước vì đã đồng hành cùng chúng tôi trong nhiều chục năm qua. Nhờ sự ủng hộ và tiếp tay của quý vị mà chúng tôi đã đạt nhiều thành tựu trong thời gian qua và có động lực và nguồn lực để tiếp tục  giải cứu các đồng bào bị nguy nan, bảo vệ...

Page 4 of 29